Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. leden 2021 @ 06:06 CET
Podrobný popis akce číslo 2-12-1-05
     Úprava fotografií pomocí volně dostupného programu Akce č. 2-12-1-05

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář s praktickou částí v časovém rozsahu 8 hodin. Seznámení s použitím jednoduchých a snadno dostupných nástrojů pro zpracování fotografií k dalšímu využití ve výuce. Přenos pořízených fotografií do počítače. Vysvětlení práce v jednom z volně dostupných programů - PhotoFiltre Studio (program na úpravu fotografií). Seznámení s programem pro další operace k hromadné úpravě a pro správu souborů obrázků, např. s programem IrfanView (volně dostupný program podporující různé grafické formáty, ale i zvukové soubory). Příprava obrázků a fotografií pro další použití v prezentacích pro výuku a jejich přenos do prezentačního programu (např. aplikace MS PowerPoint).
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času se znalostí obsluhy PC a OS Windows a programů MS Office nebo OpenOffice (práce s prezentací)
Lektor:Mgr. Petr Voda
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21546/2020-2-625
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1 200 Kč
Poznámka: S sebou přineste vlastní notebook a přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. leden 2021 07. leden 2021 8:30 - 15:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 212105 číslo vzdělávací akce 2-12-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích