Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. leden 2021 @ 06:04 CET
Podrobný popis akce číslo 2-08-1-04
     Výuka tělesné výchovy formou kruhového tréninku Akce č. 2-08-1-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář zaměřený na všechny tři části vyučovací jednotky tělesné výchovy a systém kruhového tréninku. Úvodní, zahřívací část, zpestřená dynamickým rozcvičením (pohybové činnosti s rychlostně silovými prvky pro chlapce, aerobní cviky pro dívky). Vlastní kruhový trénink, nabídka vzorového zásobníku cviků. Závěrečná kompenzační cvičení v podobě powerjogy.
Určeno:učitelům ZŠ
Lektor:Mgr. Iva Šedivá
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1143/2020-2-162
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m odbočit vlevo pod viadukt, opět vlevo a dojít ke Středisku volného času. Od autobus. nádraží přejít přes řeku směrem k vlakovému nádraží. Pokračovat vpravo podél vody ve směru toku k viaduktu (vlevo). Za vidaduktem odbočit znovu vlevo a dojít ke Středisku volného času.
Poplatek: 650 Kč
Poznámka: S sebou přineste vhodnou sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. leden 2021 06. leden 2021 9:00 - 13:00 hodin SVČ, Na Nivách 568, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 208104 číslo vzdělávací akce 2-08-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích