Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 18:30 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-00-1-01
     Týmová spolupráce v pedagogickém sboru Akce č. 5-00-1-01

Obsah: Seminář zaměřený na problematiku týmu a týmové spolupráce ve školském prostředí. Skupina a tým, synergický efekt v týmové spolupráci, pozitiva a potencionální negativa práce v týmu, charakteristiky úspěšného týmu. Jak sestavit tým a jak ho dál rozvíjet, nejčastější chyby při sestavování týmu a při práci s týmem. Týmové role, výběr vhodného vedoucího týmu. Vedení týmu - nastavení týmových cílů, komunikace v týmu, týmové řešení problémů a rozhodování. Vývojové fáze týmu, účel a možnosti intervence, diagnostika týmu. Teambuilding a koučování týmu.
Určeno:ředitelům a vedoucím pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a speciálních škol
Lektor:Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. září 2020 16. září 2020 9:00 - 15:30 hodin Raisova 677, Náchodpřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 500101 číslo vzdělávací akce 5-00-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích