Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. leden 2021 @ 06:25 CET
Podrobný popis akce číslo 5-05-1-03
     Moderní české dějiny atraktivně Akce č. 5-05-1-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na metody, které umožňují oživit výuku českých a československých dějin 20. století. Náměty, jak pracovat s prožíváním dějinných událostí, jak využívat filmových ukázek, pracovat s pamětníky. Metoda vedení rozhovoru, příběhy pamětníků jako výchovný prostředek. Hry a aktivity vedoucí k přemýšlení nad naší historií, probouzení zájmu o místní dějiny a vlastní minulost, práce s rodinnou historií. Základy práce pedagoga se zpětnou vazbou žáků po prožitkových programech ve výuce. Příklady programů a her na téma obou totalitních režimů. Receptář drobných programů a her. Prožitkové workshopy a jejich využití.
Určeno:učitelům společenskovědních předmětů 2. stupně ZŠ a gymnázií
Lektor:Mgr. Michal Bureš
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-10603/2020-2-394
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. leden 2021 07. leden 2021 9:00 - 15:30 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 505103 číslo vzdělávací akce 5-05-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích