Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 4. březen 2021 @ 16:39 CET
Podrobný popis akce číslo 1-00-2-03
     Studium pro ředitele škol a školských zařízení Akce č. 1-00-2-03

Obsah: Pokračování dvousemestrového studia k získání způsobilosti pro řídící činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb.
Určeno:ředitelům škol a školských zařízení, kteří zatím nesplňují podmínku pro výkon funkce dle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a dalším zájemcům
Lektor:kolektiv zkušených lektorů
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Poplatek: uhrazeno na počátku studia

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. únor 2021 07. září 2020 výuka 9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
23. únor - 31. březen 2021 07. září 2020 manažerské stáže - časy dle dohody s vedoucím místo konání dle dohody s vedoucím    
9. duben 2021 07. září 2020 závěrečné zkoušky - časy dle rozpisu Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100203 číslo vzdělávací akce 1-00-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích