Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 09:40 CET
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-01
     Studium pro ředitele škol a školských zařízení Akce č. 1-00-1-01

Obsah: Akreditované studium pro získání způsobilosti pro řídící činnosti dle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb., a standardu MŠMT. Obsahuje 4 základní moduly - Základy práva, Pracovní právo, Financování školy a Organizace školy a pedagogického procesu + manažerskou stáž. Je zakončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce před komisí. Celková časová dotace je 130 hodin (105 hodin výuka a 25 hodin stáž).
Určeno:ředitelům škol a školských zařízení, kteří zatím nesplňují podmínku pro výkon funkce dle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a dalším zájemcům
Lektor:kolektiv zkušených lektorů
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD z nástupiště D2 linkou MHD č. 24 , vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), nebo č. 9, vystoupit na téže zastávce (10. zastávka od terminálu, 9. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené a Metropolitní univerzitě, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: 10 500 Kč
Poznámka: Pokračování studia ve 2. pololetí šk. roku 2020/2021 v předpokládaných termínech 22. 2., manažerské stáže 23. 2. - 31. 3. 2021, závěrečné zkoušky 9. 4. 2021. Případná změna termínu vyhrazena.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. září 2020 07. září 2020 9:00 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
30. září 2020 ----------     9:00 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
9. říjen 2020 ----------     9:00 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
10. říjen 2020 ----------     9:00 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
22. říjen 2020 ----------     9:00 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
9. listopad 2020 ----------     9:00 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
23. listopad 2020 ----------     9:00 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
7. prosinec 2020 ----------     9:00 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
17. prosinec 2020 ----------     9:00 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
27. leden 2021 ----------     9:00 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100101 číslo vzdělávací akce 1-00-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích