Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 09:36 CET
Podrobný popis akce číslo 2-02-1-05
     Rozvíjení rozumových schopností dětí v mateřské škole - ON-LINE FORMA / změna času Akce č. 2-02-1-05

Obsah: Seminář seznamující s oblastmi základních rozumových schopností (oblasti systému FortIQ), které lze aktivně s dětmi ve věku 2-7 let rozvíjet. Systém práce s bystrými dětmi a možnosti rozvíjení jejich rozumových schopností nenásilnou formou. Představení nejnovějších her, pomůcek a metodických pracovních listů pro výuku, ukázky jejich praktického využití. Možnosti tvorby vlastních materiálů pro bystré děti. Seznámení se specifickými dovednostmi z oblasti pedagogické diagnostiky a intervence (využívání speciálních metod, forem, prostředků) v práci s těmito dětmi.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27362/2019-1-932
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. listopad 2020 16. listopad 2020 9:00 - 14:30 hodin, ON-LINE on-line   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 202105 číslo vzdělávací akce 2-02-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích