Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. leden 2021 @ 06:31 CET
Podrobný popis akce číslo 5-00-1-04
     Veřejné zakázky s důrazem na zakázky malého rozsahu/OBJEDNÁVKA Akce č. 5-00-1-04

Obsah: Seminář zaměřený na postup při realizaci veřejných zakázek podle platné právní úpravy s podrobnějším rozborem zejména zakázek malého rozsahu, které jsou ve školské praxi nejrozšířenější. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Druhy veřejných zakázek a režimy řízení, zadávací postupy a zadávací řízení. Předmět a předpokládaná hodnota zakázky. Zadávací dokumentace. Kritéria hodnocení nabídek. Posuzování a hodnocení nabídek. Dokladové požadavky. Sestavování a uzavírání smluv. Přezkum veřejných zakázek Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Nejčastější chyby při přípravě a zadávání veřejných zakázek. Diskuse, řešení konkrétních problémů.
Určeno:ředitelům škol a vedoucím pedagogickým pracovníkům školských zařízení
Lektor:Mgr. et Mgr. Hana Vránová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: VP není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. leden 2021 15. prosinec 2020 12:30 - 14:00 14:30 - 16:00 16:30 - 17:15 hodin on-line forma   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 500104 číslo vzdělávací akce 5-00-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích