Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 27. leden 2021 @ 08:35 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-34
     Vybraná témata ze speciální pedagogiky - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-01-2-34

Obsah: Přednáška zaměřená na vybraná témata z oblasti speciální pedagogiky - přehled pojmů (segregace, integrace, inkluze, postižení, handicap, specifická potřeba), specifické edukační potřeby vyplývající ze zdravotního nebo psychosociálního postižení, např. oběti syndromu CAN, Neslyšící s velkým N, hyperkinetický syndrom, ADHD, vybrané způsoby práce s dětmi a žáky, individuální přístup a diferencovaná práce, možnosti spolupráce s asistentem pedagoga. Rozšíření informací jako předpoklad práce s dětmi a žáky s potřebou podpůrných opatření a dětí a žáků nadaných.
Určeno:učitelům ZUŠ Hronov
Lektor:Mgr. Martin Kaliba
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku ZUŠ Hronov

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. srpen 2020 21. květen 2020 9:00 - 16:00 hodin ZUŠ Hronov, Komenského nám. 8   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101234 číslo vzdělávací akce 1-01-2-34
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích