Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 24. říjen 2020 @ 13:13 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-04-1-01
     Metodologie a výukové zdroje pro učitele středních škol Akce č. 2-04-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na možnosti výuky gramatiky a slovní zásoby zábavnou formou (Quizlet). Využití hudby ve výuce (youtube, Lyrics training), příběhů (Easy English), obrázků, drilovacích kartiček (Fun card English). Výukové styly, výuka tříd se smíšenou úrovní, práce ve dvojicích a skupinách, výslovnost (youglish), blended learning, online zdroje (youtube, youglish, Isl collective), hodnocení, testování (Test your English), práce se studenty s problémy s chováním.
Určeno:učitelům SŠ
Lektor:Mgr. Kamila Baldrychová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky. Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
20. říjen 2020 13. říjen 2020 13:15 - 16:15 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 204101 číslo vzdělávací akce 2-04-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích