Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 18:35 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-00-1-02
     Cesta ke sdílení Akce č. 2-00-1-02

Obsah: Seminář s cílem ukázat účastníkům cestu k pedagogickému sdílení v jejich škole a přesvědčit je o nezbytnosti tohoto sdílení. Hledání bariér využitím společných interakcí, návrhy k jejich odstraňování pro dosažení skutečné a kontinuální výměny informací mezi všemi pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický proces a jeho specifika, úskalí měření jeho výsledků. Hospitační paradox a vzájemné hospitace. Bariéry sdílení. Odstraňování uzavřenosti vyučovacích hodin. Využití aktuálních situací účastníků semináře - práce s kazuistikami.
Určeno:ředitelům, vedoucím pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ
Lektor:PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1 500 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky. Program je realizován ve spolupráci se subjektem Dita Olchavová, který je držitelem akreditace MŠMT ČR a vydavatelem osvědčení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. říjen 2020 29. září 2020 10:00 - 15:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnovpřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 200102 číslo vzdělávací akce 2-00-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích