Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 12. červen 2021 @ 21:52 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-08-2-03
     Jóga a jógové hry pro děti Akce č. 3-08-2-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář zaměřený na možnosti využití jógy a jógových zásad v tělesné výchově a při pohybových a volnočasových aktivitách. Náměty ke zklidnění těla, k podpoře soustředění prostřednictvím relaxačních a dechových cvičení. Zajímavé cvičební sestavy a hry s ohledem na tělesnou zdatnost a duševní zralost a jejich využití na podporu smyslového vnímání, vzájemnou spolupráci a rozvoj tvořivosti. Závěrečná reflexe a uvolnění.
Určeno:učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:Alena Končická
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Doporučené spojení: Základní škola, Komenského 37, Rychnov n. Kn. Rohová budova na Školním náměstí, křižovatka ulic Komenského, Hrdinů odboje a Bezručovy. Použijte boční vchod z ulice Hrdinů odboje (za branou se nachází malý dvůr a tam jsou bílé vchodové dveře). Parkování je možné v ulici Hrdinů odboje nebo v ulici Javornická.
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste pohodlné oblečení, teplejší ponožky, karimatku, polštářek a deku na přikrytí.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. červen 2021 03. červen 2021 9:30 - 13:30 hodin ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Komenského 37   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 308203 číslo vzdělávací akce 3-08-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích