Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 18:13 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-08
     Jak organizovat mimoškolní akce v kontextu aktuálních legislativních změn Akce č. 1-00-1-08

Obsah: Seminář přinášející informace k úpravě podmínek pro pořádání mimoškolních akcí v souvislosti s aktuální změnou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Organizace mimoškolní akce (školy v přírodě, lyžařské kurzy, sportovně turistické kurzy...). Pracovněprávní zajištění mimoškolní akce. Financování a účtování mimoškolních akcí. Bezpečnost, ochrana zdraví a hygiena na mimoškolních akcích.
Určeno:vedoucím pracovníkům MŠ a ZŠ
Lektor:PaedDr. Milan Štoček
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. říjen 2020 15. říjen 2020 9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100108 číslo vzdělávací akce 1-00-1-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích