Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. leden 2021 @ 18:41 CET
Podrobný popis akce číslo 2-12-2-05
     Práce s aplikacemi a jejich sdílení / OBJEDNÁVKA Akce č. 2-12-2-05

Obsah: Seznámení s informacemi k rozšíření znalostí a dovedností s Microsoft Office či Google Apps. Možnosti jednoduchého sdílení dokumentů (textů, tabulek, formulářů, prezentací). Týmová práce a úprava společných dokumentů v internetových službách. Jednoduchá tvorba dotazníku a formuláře. Praktické ukázky a cvičení s online dokumenty.
Určeno:učitelům ZŠ, asistentům pedagoga a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Petr Voda
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: ZŠ Malé Svatoňovice.
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku Základní školy Malé Svatoňovice.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. srpen 2020 04. červen 2020 8:30 - 15:00 hodin Základní škola Malé Svatoňovice, 17. listopadu 178   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 212205 číslo vzdělávací akce 2-12-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích