Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. leden 2021 @ 19:10 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-35
     Jak (pře)žít ve zdraví nejen dobu (po)koronavirovou - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-01-2-35

Obsah: Interaktivní setkání poskytující psychologický náhled na netypické období, které jsme právě prožili, i to, které nás dále čeká. Bio-psycho-socio-spirituální přístup ke člověku jako základní a celostní pohled s akcentem na současnou pandemickou událost. Odpovědnost za vlastní zdraví, optimální životní cesta ke zdravé osobnosti, prvozdroje vs. druhozdroje našeho bytí, emoce a manipulace strachem, zvyšování odolnosti proti zátěži.
Určeno:pedagogickému sboru ZŠ Hradec Králové, Bezručova ul.
Lektor:PhDr. Petra Vávrová
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program bude realizován na objednávku ZŠ Hradec Králové, Bezručova ul

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. srpen 2020 16. červen 2020 9:00 - 12:00 hodin ZŠ Hradec Králové, Bezručova 1468   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101235 číslo vzdělávací akce 1-01-2-35
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích