Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 09:08 CET
Podrobný popis akce číslo 2-01-1-14
     Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání / OBJEDNÁVKA Akce č. 2-01-1-14

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář nabídne náměty pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné výuce se zaměřením na žáky s lehkou mentální retardací, specifickými poruchami učení a s dysfázií.
Určeno:učitelům ZŠ a asistentům pedagoga
Lektor:doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-8267/2019-1-430
Doporučené spojení: Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov, okres Trutnov.
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku pro Základní školu a Mateřskou školu, Pilníkov, okres Trutnov.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
29. říjen 2020 01. září 2020 8:30 - 15:00 hodin ZŠ a MŠ Pilníkov, Pilníkov 35   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201114 číslo vzdělávací akce 2-01-1-14
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích