Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 09:11 CET
Podrobný popis akce číslo 1-06-1-06
     Náměty na rozvoj matematické gramotnosti v odborném školství - ON-LINE FORMA Akce č. 1-06-1-06

Obsah: Druhá část z cyklu Rozvoj matematické gramotnosti v odborném školství. Seminář přinášející praktické náměty na aktivity k rozvoji matematické gramotnosti.
Určeno:učitelům SŠSOG a SŠPP Hradec Králové
Lektor:Mgr. Petra Volejníková
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR a uskuteční se v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. listopad 2020 18. září 2020 8:00 - 12:00 hodin On-line   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 106106 číslo vzdělávací akce 1-06-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích