Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 24. říjen 2020 @ 14:45 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-03-1-07
     Ukázka výuky na principech kritického myšlení Akce č. 1-03-1-07

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktická ukázka literárního semináře ve 3. a 4. ročníku gymnázia, založeného na principech kritického myšlení. Rozbor práce, diskuze o využití metod kritického myšlení, náměty pro práci s žáky.
Určeno:učitelům českého jazyka SŠ
Lektor:Mgr. Lenka Krejsová
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: S sebou přineste přezůvky. Doprava do místa konání individuální. Program není akreditován MŠMT ČR a uskuteční se v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
20. říjen 2020 ----------     8:30 - 14:00 hodin Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nám. 682, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 103107 číslo vzdělávací akce 1-03-1-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích