Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 09:06 CET
Podrobný popis akce číslo 2-12-1-06
     Google Classroom - nástroj pro výuku na dálku pro začátečníky - webinář / OBJEDNÁVKA Akce č. 2-12-1-06

Obsah: Informace pro efektivní využití učebny Google Classroom k vedení výuky na dálku. Tvorba kurzů a zadávání úkolů a jejich hodnocení. Základy práce s Google Diskem a Google Meet.
Určeno:
Lektor:Mgr. Martin Kaliba, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Program na objednávku. Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára Hradec Králové,Tylovo nábřeží 1140.
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. říjen 2020 16. říjen 2020 7:30 - 11:30 hodin ON-LINE on-line forma   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 212106 číslo vzdělávací akce 2-12-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích