Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 12. červen 2021 @ 22:38 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-05-2-05
     Současný svět a společnost metodami kritického myšlení Akce č. 1-05-2-05

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Využití metod konstruktivistické pedagogiky a kritického myšlení v konkrétních tématech - nový pohled na proměny v současném světě, překonávání stereotypů a předsudků, kultivace postojů ke kulturní rozmanitosti a ke společnému kulturnímu dědictví, utváření pozitivních postojů k minulosti, rozvoj porozumění demokratického uspořádání společnosti, budování aktivního občanského postoje. Příklady metod - brainstorming, myšlenková mapa, 6 fází volného psaní (popiš, porovnej, asociuj, analyzuj, aplikuj, argumentuj), řízené čtení, uvědomění, analýza textu a fotografie, metoda V - CH - D, metoda Kostka, metoda E-U-R, metoda Uznání - otázka.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Renata Trtíková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21546/2020-2-625
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. červen 2021 07. červen 2021 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 105205 číslo vzdělávací akce 1-05-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích