Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 21:45 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-05-2-01
     Inspirace do hodin výchovy k občanství/VP bude přeložen na podzim 2021. Akce č. 5-05-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Inspirace k oživení hodin výchovy k občanství různými tradičními i netradičními aktivitami - ledolamy, stonožky, politický kufr, soudní proces, vetřelci, hádanky, hraní rolí, myšlenkové mapy, pracovní listy, skupinová práce. Náměty na zpracování témat osobnostní a sociální výchovy, zlepšení orientace žáků na trhu práce, posílení jejich finanční gramotnosti a porozumění řeči smluv - s využitím pracovních listů, projektů a výzkumných úkolů, které žáky baví. Aktivity zaměřené na výchovu demokratického občana. Náměty, které přináší radost žákům i pedagogům.
Určeno:učitelům výchovy k občanství 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií
Lektor:PhDr. Zdena Müllerová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-46241/2020-3-152
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
8. duben 2021 01. duben 2021 9:00 - 13:00 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 505201 číslo vzdělávací akce 5-05-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích