Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 12. červen 2021 @ 23:27 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-12
     Specifické vývojové poruchy učení a chování - základní kurz Akce č. 5-01-2-12

Akce byla zrušena !

Obsah: Základní kurz zaměřený na reedukaci specifických vývojových poruch učení a chování. Základní informace z teorie i praxe péče o děti s potřebou podpůrných opatření ve škole a školských zařízeních. Pedagogická diagnostika jako vyhodnocení vnějších a vnitřních podmínek průběhu a výsledku vzdělávání žáka. Diagnostika ve školských poradenských zařízeních a doporučení podpůrných opatření ve vzdělávání žáka (stupně podpůrných opatření, doporučené postupy, pedagogická intervence, předměty speciálně pedagogické péče, práce s asistentem pedagoga). Seznámení se s novými trendy ve výukových a reedukačních postupech, stavbou a náplní reedukační hodiny, s možnostmi osobního rozvoje žáka s SPU, práce se třídou. Přehled aktuálních didaktických pomůcek, pracovních postupů, materiálů, programy prevence rozvoje vzdělávacích obtíží. Ukázka vedení hodin pedagogické intervence a předmětu speciálně pedagogické péče. Součástí je i sdílení zkušeností, rozbor konkrétních postupů a práce s donesenými pomůckami. Část kurzu bude zaměřena také na poruchy chování.
Určeno:učitelům ZŠ
Lektor:Mgr. Ivana Goddefroy a PhDr. Petra Novotná
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21546/2020-2-625
Poplatek: 4 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. červen 2021 26. květen 2021 8:00 - 17:00 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
4. červen 2021 26. květen 2021 8:00 - 17:00 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
14. červen 2021 26. květen 2021 8:00 - 17:00 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
15. červen 2021 26. květen 2021 8:00 - 17:00 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501212 číslo vzdělávací akce 5-01-2-12
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích