Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 20:49 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-10-2-01
     Jak bubnovat se školáky Akce č. 5-10-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Hudební dílna seznamující s metodickými postupy, jak přiblížit žákům vnímání rytmu a jak s nimi bubnovat. Vnímání rytmu různými etniky. Doporučení vhodných písní a literatury.
Určeno:učitelům 1. stupně a HV 2. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času
Lektor:Stanislav Vít
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-10603/2020-2-394
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. březen 2021 25. únor 2021 8:00 - 12:00 hodin ZUŠ Náchod, Tyršova 247   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 510201 číslo vzdělávací akce 5-10-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích