Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 22:06 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-10-2-03
     Rytmus a tempo v hudbě Akce č. 5-10-2-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Hudební dílna prohlubující znalosti o tempu, rytmu a metru v hudbě, jejich vnímání, učení a praktické využívání ve výuce žáků hře na různé hudební nástroje a v různých hudebních uskupeních. Podstata a úloha tempa, rytmu a dělení v hudbě, zda vnímat dříve rytmus, nebo tempo. Jak učit žáky ZUŠ správně vnímat tempo, rytmus a metrum. Ukázky práce s metronomem, základní rytmické frázování v konkrétním tempu, speciální slabiky pro snadnější naučení se rytmických frází. Jak pochopit rytmické fráze, ve kterých se už objevuje offbeat a synkopy. Zpřesnění rytmických frází, použití speciální techniky, jak si zautomatizovat rytmické fráze. Hra na různé perkuse jako praktická ukázka práce s rytmem v různých hudebních uskupeních, práce s rytmickou souhrou v hudebním tělese, vhodné využití perkusí do konkrétních hudebních žánrů.
Určeno:učitelům hudebních oborů ZUŠ a SUŠ, sbormistrům
Lektor:Stanislav Vít
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: Dle zájmu ZUŠ lze nahradit za 8 hodinový (2x4) s akreditací MŠMT.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. březen 2021 03. březen 2021 8:00 - 12:00 hodin ZUŠ Náchod, Tyršova 247   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 510203 číslo vzdělávací akce 5-10-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích