Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 4. březen 2021 @ 16:21 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-04
     Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/2. semestr - ON-LINE, změna formy výuky a času Akce č. 1-01-2-04

Obsah: Pokračování studia k získání kvalifikace pedagoga volného času podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. a dle standardu č. j. MSMT-42447/2013. Zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a složením závěrečné zkoušky před zkušební komisí.
Určeno:stávajícím frekventantům studia
Lektor:kolektiv odborných lektorů
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32018/2020-2-841
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24 z nástupiště D2, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: uhrazen na počátku studia
Poznámka: Do studia již není možné vstoupit. Předpokládaný termín závěrečných zkoušek a obhajoby závěrečné práce 7. 6. 2021. Změna termínů vyhrazena. S sebou noste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. únor 2021 02. leden 2021 8:30 - 16:00 hodin, ON-LINE on-line   Přihláška na všechny termíny
9. únor 2021 ----------     8:00 - 15:30 hodin, ON-LINE on-line    
11. únor 2021 ----------     8:00 - 15:30 hodin, ON-LINE on-line    
18. únor 2021 ----------     8:00 - 15:30 hodin, ON-LINE on-line    
24. únor 2021 ----------     8:00 - 15:30 hodin, ON-LINE on-line    
10. březen 2021 ----------     8:00 - 15:30 hodin, ON-LINE on-line    
31. březen 2021 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
8. duben 2021 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
15. duben 2021 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
5. květen 2021 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
18. březen 2021 ----------     8:00 - 15:30 hodin, ON-LINE / PŘIDÁNO on-line    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101204 číslo vzdělávací akce 1-01-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích