Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 22:35 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-03-2-02
     Umíme ještě česky? aneb Jak se zorientovat v současné slovní zásobě Akce č. 2-03-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na zlepšení orientace v současné slovní zásobě. Slovní zásoba aktivní a pasivní, jádro slovní zásoby, slovníky a jejich praktické využit. Obohacování slovní zásoby. Slovní zásoba z hlediska stylistického. Slovo a jeho význam, změny významu. Nová slova v ČJ. Floskule, klišé, slovní smog. Jednotlivá témata budou doplněna prací s texty. Doporučená literatura.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ a speciálních škol
Lektor:Mgr. Kamila Křížová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
8. duben 2021 01. duben 2021 8:00 - 14:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 203202 číslo vzdělávací akce 2-03-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích