Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 20:55 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-01-2-08
     Nordic Walking pro zdraví Akce č. 3-01-2-08

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář určený všem zájemcům z řad pracovníků školství, kteří chtějí zařadit do svého života zdravou, finančně nenáročnou, pohybovou aktivitu a nechtějí hole používat jen jako oporu při chůzi. Představení Nordic Walkingu jako jedinečného rehabilitačního prostředku, jako cesty ke snižování nadváhy, ke zlepšení fyzické kondice a jako velmi levného celoročního sportu. Ukázka a praktický nácvik správné techniky chůze s holemi. Seznámení s možnostmi využití této pohybové aktivity při různých činnostech s dětmi a žáky.
Určeno:všem pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Jakub Jirásek
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici. Učebna se nachází v přízemí přímo naproti druhému vchodu (vpravo).
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
8. duben 2021 30. březen 2021 13:00 - 17:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301208 číslo vzdělávací akce 3-01-2-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích