Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 12. červen 2021 @ 23:09 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-10-2-07
     Hry a hračky Akce č. 5-10-2-07

Akce byla zrušena !

Obsah: Výtvarná dílna s tématem výroby her a hraček (nejen) pro děti a žáky. Stříhání, lepení, zdobení. Práce s různými druhy materiálů, včetně využití odpadových a levných materiálů. Kendama, tradiční japonská hračka. Pexeso - razítka z pěnové hmoty na dané téma, dokreslování, další inspirace: adventní kalendář. Létající hvězda - papírová hračka. Káča - lepení úzkých papírových proužků na klacík, tužku nebo dřevěnou tyčku. Birguu matya - tradiční prastará hra australských původních obyvatel. Patolli - stará indiánská desková hra, jedna z nejstarších známých ve střední Americe. Náměty a náročnost přizpůsobeny věku cílových skupin.
Určeno:učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, výtvarné a pracovní výchovy 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Martina Horká
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. červen 2021 03. červen 2021 9:00 - 13:00 hodin SVČ Bájo, Česká Skalice   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 510207 číslo vzdělávací akce 5-10-2-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích