Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 12. červen 2021 @ 22:05 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-02-2-01
     Projektová činnost v MŠ / POZOR, ZMĚNA TERMÍNU z 16.3. na 14.6. Akce č. 2-02-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na problematiku plánování projektů v MŠ. Návaznost na TVP, konkretizace výstupů, prolínání aktivit, materiální zabezpečení. Příklady celoročních projektů s tématikou povolání, pranostiky a tradice, život v rodině, poznávání bydliště a jeho historie, zdravý životní styl, svět pohádek, svět her. Možné další náměty - bezpečný život, dodržování lidských práv, prevence před úrazy, práce na zahradě, domácnost a dílna. Spolupráce s rodiči, se ZŠ a dalšími subjekty.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Eva Šinkorová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32018/2020-2-841
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. červen 2021 08. červen 2021 8:00 - 13:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 202201 číslo vzdělávací akce 2-02-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích