Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 12. červen 2021 @ 22:09 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-2-08
     Rozvoj pregramotnosti prostřednictvím pohádky Akce č. 5-02-2-08

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na pohádky, rozvoj komunikace a pregramotnostních dovedností. Hravé činnosti rozvoje řečových a jazykových schopností. Náměty pro tvořivou činnost dětí s příběhem. Postupy a pomůcky pro rozvoj schopností a dovedností podstatných pro čtenářskou pregramotnost. Projekt s pohádkovým námětem. Využívání všech forem komunikace a prvky tvořivosti a dramatizace. Popisování. Vyprávění - práce s pohádkami. Činnosti a pomůcky k efektivnímu osvojení struktury příběhu, podpora vyprávění příběhu a tvoření příběhů. Fáze práce s příběhem (pohádkou). Předvídání. Pracovní postup a děje v přírodě jako časový sled navazujících událostí. Aplikace poznatků do praxe.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: Změna termínu z 6.4.2021 na 11.6.2021.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
11. červen 2021 07. červen 2021 9:00 - 15:30 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502208 číslo vzdělávací akce 5-02-2-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích