Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 12. červen 2021 @ 22:08 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-01-2-09
     Jak cvičit s dětmi s poruchou autistického spektra Akce č. 2-01-2-09

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na praktické možnosti rozvoje pohybových dovedností u dětí a žáků s poruchou autistického spektra (PAS). Význam cvičení, ukázka cvičební jednotky. Problémy, které se pojí s cvičením u dětí a žáků s PAS. Motorika, svalová dysbalance. Ukázky a praktické vyzkoušení her, básniček, závodů. Vhodné náměty, které lze využít ve vlastní praxi.
Určeno:učitelům MŠ a ZŠ
Lektor:Mgr. Dana Cejpková
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 900 Kč
Poznámka: S sebou přineste vhodný oděv ke cvičení a přezůvky do tělocvičny.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
11. červen 2021 04. červen 2021 9:00 - 14:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201209 číslo vzdělávací akce 2-01-2-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích