Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 12. červen 2021 @ 23:06 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-12-2-05
     Aby nás počítač neunavoval aneb Psychohygiena při práci s ICT - WEBINÁŘ Akce č. 1-12-2-05

Akce byla zrušena !

Obsah: Webinář zaměřený na tipy a triky k efektivní práci s počítačem, které usnadní výuku, přípravu na výuku a využívání informačních a komunikačních technologií (počítač, notebook, tablet, mobilní telefon...). Doporučení k ergonomii práce s technologiemi, díky kterým snížíte negativní dopad této práce na vaše zdraví a předejdete zdravotním komplikacím. Konkrétní a praktické tipy, které můžete okamžitě použít a díky nimž budete s ICT pracovat efektivněji a hlavně s větším nadšením.
Určeno:učitelům ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: Po skončení webináře obdrží účastníci od lektora veškeré využívané podklady a lektor bude 45 min. k dispozici ke konzultacím

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. červen 2021 12. červen 2021 14:00 - 15:30 hod. On-line   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 112205 číslo vzdělávací akce 1-12-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích