Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 03:08 CEST
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
1-00-1-01 Studium pro ředitele škol a školských zařízení
19. září 2018, 9:00 - 17:30 hodin 
4. říjen 2018, 9:00 - 17:30 hodin 
17. říjen 2018, 9:00 - 17:30 hodin 
15. listopad 2018, 9:00 - 17:30 hodin 
30. listopad 2018, 9:00 - 17:30 hodin 
10. prosinec 2018, 9:00 - 17:30 hodin 
3. leden 2019, 9:00 - 13:00 hodin 
4. leden - 28. únor 2019, manažerské stáže - časy dle dohody s vedoucím stáž 
1. březen 2019, závěrečné zkoušky - časy dle rozpisu 
tým zkušených lektorů
pracoviště: Hradec Králové
1-00-1-02 Setkání ředitelů ZUŠ
26. - 27. září 2018, zahájení v 10:00 a ukončení do 13:00 hodin  OBSAZENO
Bc. Jiří Stárek, Bc. Jaroslava Komárková, Lubor Bořek a pracovníci KÚ Královéhradeckého kraje
pracoviště: Hradec Králové
1-00-1-03 Spisová služba ve školách (včetně aplikace GDPR)
4. říjen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
RNDr. Ing. Mgr. Eva Urbanová
pracoviště: Hradec Králové
1-00-1-04 Činnost mateřské školy a základní školy v aktuálním školním roce
15. říjen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Monika Puškinová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-00-1-05 Finanční kontrola aneb Jak vytvořit fungující vnitřní kontrolní systém v podmínkách školy a školského zařízení
24. říjen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Ing. Daniela Burianová, LL.M.
pracoviště: Hradec Králové
1-00-1-06 Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO
26. říjen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Robert Křepinský
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-00-1-07
Práce se systémem InspIS ŠVP a InspIS PORTÁL
1. listopad 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Tomáš Pavlas
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-00-1-08
GDPR - nová pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů II
9. listopad 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
JUDr. Eva Janečková
pracoviště: Hradec Králové
1-00-1-09 Pozitivní leader aneb Nové pohledy na osobní rozvoj i způsoby vzdělávání
13. listopad 2018, 9:00 - 13:00 hodin  OBSAZENO
Jan Mühlfeit a Kateřina Novotná
pracoviště: Hradec Králové
1-00-1-10 Ředitel a jeho kolektiv
22. listopad 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Jan Svoboda
pracoviště: Hradec Králové
1-00-1-11 Jak jednat s lidmi a vést je v různých situacích
23. listopad 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
pracoviště: Hradec Králové
1-00-1-12 Aktuální problémy v oblasti účetnictví škol a školských zařízení
29. listopad 2018, 9:00 - 13:30 hodin 
Ing. Daniela Burianová, LL.M.
pracoviště: Hradec Králové
1-00-1-13 Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2018
4. leden 2019, 9:00 - 12:00 hodin 
Ing. Iva Rindová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-00-1-14
Budoucnost 4.0 - Nové trendy ve vzdělávání aneb Co se chce po škole ve 21. století
14. prosinec 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Miroslav Hřebecký
pracoviště: Hradec Králové
1-00-1-15 Týmová spolupráce v pedagogickém sboru
16. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-00-1-16
Škola jako učící se organizace aneb Kudy vede cesta ke kvalitě
18. leden 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Dana Bernardová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-00-1-17
Motivace a hodnocení podřízených
23. leden 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Zdenko Matula
pracoviště: Hradec Králové
1-00-1-18 Výjezdní setkání zástupců ředitelů ZŠ - OBJEDNÁVKA
9. - 10. říjen 2018, odjezd v 9:00 hod. 
Mgr. Jakub Horňák, ředitel ZŠ a MŠ Prušánky + regionální průvodci
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-01 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/2. semestr
4. září 2018, 8:00 - 14:30 hodin 
13. září 2018, 8:00 - 17:30 hodin 
12. říjen 2018, 8:00 - 14:00 hodin 
22. říjen 2018, 8:00 - 14:00 hodin 
9. listopad 2018, 8:00 - 14:00 hodin 
19. listopad 2018, 8:00 - 15:30 hodin 
18. prosinec 2018, 9:00 - 12:00 hodin, závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Mgr. Svatava Odlová, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-02 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/4. semestr
5. září - 6. prosinec 2018, 9:00 - 12:00 hodin; 12:30 - 16:00 hodin  OBSAZENO
10. září 2018, od 8:15 hodin do 15:30 hodin  OBSAZENO
11. říjen 2018, 9:30 - 16:00 hodin  OBSAZENO
5. - 6. prosinec 2018, závěrečné zkoušky - časy dle rozpisu 
MUDr. Lubomír Hadaš, MUDr. Jela Hrnčiarová, Mgr. Ivo Škrdlant, Mgr. Michaela Veselá, a další vedoucí zařízení
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-03 Asistent pedagoga
7. září 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
21. září 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
4. říjen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
23. říjen 2018, 9:00 - 17:00 hodin + test 
11. - 12. prosinec 2018, závěrečné zkoušky - časy dle rozpisu 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Martin Kaliba, Mgr. Šárka Šantrochová a doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-04 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/2. semestr
13. září 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
25. září 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
9. říjen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
24. říjen 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
7. listopad 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
13. listopad 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
4. prosinec 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
7. prosinec 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
3. leden 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
15. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Martin Kaliba, Mgr. Martina Kekulová, PhDr. Jan Svoboda, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a Mgr. Michaela Veselá
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-05
Práce se žáky se SPU na SŠ - POZOR! ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ Z 1.10. NA 17.10.2018!
17. říjen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Hana Rothová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-06 Studium pedagogiky A/1. semestr
31. říjen 2018, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
5. listopad 2018, 9:00 - 16:15 hodin  OBSAZENO
16. listopad 2018, 9:00 - 16:15 hodin  OBSAZENO
23. listopad 2018, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
30. listopad 2018, 9:00 - 16:15 hodin  OBSAZENO
7. leden 2019, 9:00 - 16:15 hodin  OBSAZENO
21. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
22. leden 2019, 8:30 - 15:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Irena Loudová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Stolařová, Mgr. Jan Sýkora, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-07 Studium pedagogiky B - vychovatel/1. semestr
31. říjen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
5. listopad 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
16. listopad 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
23. listopad 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
21. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
22. leden 2019, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Irena Loudová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Stolařová, Mgr. Jan Sýkora, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-08 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání /120 hodin/1. semestr
31. říjen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
5. listopad 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
12. listopad 2018, 8:30 - 11:45 hodin 
30. listopad 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
21. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
22. leden 2019, 8:30 - 15:45 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Ph.D., Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jaroslava Stolařová, Mgr. Jan Sýkora, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-09 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/40 hodin
31. říjen 2018, 12:15 - 17:00 hodin 
2. listopad 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
5. listopad 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
12. listopad 2018, 8:30 - 12:30 hodin 
30. listopad 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
22. leden 2019, 8:30 - 16:30 hodin 
30. leden 2019, závěrečné zkoušky - časy dle rozpisu 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Stolařová, Mgr. Jan Sýkora a PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-10
Centra aktivit jako nekonečný zdroj situací k učení
15. říjen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Pavlína Moravcová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-11 Úspěšný přechod žáka z MŠ do ZŠ
25. leden 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-12 Koho vlastně zlobí zlobiví žáci?
25. říjen 2018, 9:00 - 16:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Petr Dřínovský
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-13 Osobnost učitele a žáka aneb Autorita, kázeň, respekt
31. říjen 2018, 15:00 - 18:00 hodin  OBSAZENO
PhDr. Lidmila Pekařová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-14 Komunikace s rodiči
7. listopad 2018, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
PhDr. David Čáp, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-15
Stimulace fyziologického vývoje řeči
9. listopad 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Pavla Chmelařová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-16 Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte
14. listopad 2018, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-17 Třídnická hodina
16. listopad 2018, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Marie Komárová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-18 Pedagogická komunikace a práce s emocemi
26. listopad 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Zdenko Matula
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-19 Duševní rovnováha - Jak být psychicky fit i při náročné profesi
10. prosinec 2018, 9:00 - 15:00 hodin  OBSAZENO
PhDr. Michaela Peterková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-20 ADHD z pohledu současných vědních poznatků
7. leden 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Jaroslava Budíková
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-21
Portfólio žáka
9. leden 2019, 10:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-22 Aktuální pohled na závislosti u žáků
10. leden 2019, 9:30 - 15:30 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-23
Využití pohádkových motivů v práci se žáky s potřebou podpůrných opatření
14. leden 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Ivana Goddefroy
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-24 Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ - AKCE NA OBJEDNÁVKU
17. září 2018, 12:00 - 16:00 hodin  OBSAZENO
22. listopad 2018, 12:00 - 16:00 hodin 
7. leden 2019, 12:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Jarmila Sulovská
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-25 Asistent pedagoga
19. listopad 2018, zahájení 9:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
20. listopad 2018, 9:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
22. leden 2019, 9:00 - 14:30 hodin 
29. leden 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
6. únor 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
21. únor 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
8. březen 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
11. duben 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
17. květen 2019, 9:00 - 17:00 hodin + test 
19. - 20. červen 2019, 9:00 - 16:00 hodin závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.; Mgr. Vratislav Holeček; Mgr. Martin Kaliba, Ph.D.; Mgr. Šárka Šantrochová; doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-26
Podpůrná opatření ve školách a školských zařízeních - OBJEDNÁVKA
26. leden 2019, 8:00 - 16:00 hod. 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-27 Práce se žáky se SPU na SŠ
4. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Carmen Simonová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-28 Komunikační bariéry a jejich překonávání - AKCE NA OBJDNÁVKU
31. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Zdenko Matula
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-01 Matematická pregramotnost - vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
4. říjen 2018, 13:30 - 17:00 hodin 
11. říjen 2018, 13:30 - 17:00 hodin 
12. říjen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
RNDr. Hana Lišková a PaedDr. Iva Tomášková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-02 Prostorová a plastická tvorba
5. říjen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Bc. Tereza Išová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-1-03
Individualizace vzdělávání v mateřské škole
10. říjen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
1. listopad 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
26. listopad 2018, 9:30 - 16:00 hodin 
8. leden 2019, 9:30 - 16:00 hodin 
24. leden 2019, 9:30 - 16:00 hodin 
Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-04 Pokusy v mateřské škole
18. říjen 2018, 8:30 - 15:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Šárka Gabrielová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-05 Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - přípravný kurz ke složení zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace
18. říjen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
24. říjen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
25. říjen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
6. listopad 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
14. listopad 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Ing. Eva Beránková, Mgr. Miroslava Dlabáčková, Mgr. Blanka Kadeřávková a Mgr. Petra Plašilová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-06 Základní typy reagování dítěte
11. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
PhDr. Jan Svoboda
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-07 Kouzlo příběhu v dětské józe
23. listopad 2018, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Bc. Tereza Dědková Sitárová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-08 Hudba v pohybu a pohyb v hudbě
5. listopad 2018, 8:30 - 12:00 hodin 
Lena Banszel Freyová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-09 Materiál, nástroje a polytechnická výchova
5. listopad 2018, 13:00 - 16:30 hodin  OBSAZENO
Lena Banszel Freyová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-10 Připravujeme besídku s dětmi - Muzikanti jdou
19. listopad 2018, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Jana Venclová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-11 Neukázněné dítě v předškolním věku?
9. leden 2019, 9:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-12 Grafomotorika aneb Co potřebuje dítě pro rozvoj kresby a psaní
10. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Jiřina Bednářová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-13 Sociální rozvoj dětí v MŠ
17. leden 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
PaedDr. Iva Tomášková
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-1-14
Moderní metody a přístupy v práci s dětmi v MŠ - NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE PŘILÁŠENÝM OZNÁMEN MAILEM.
31. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-03-1-01 Jak na pravopis
9. říjen 2018, 9:00 - 13:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Stanislava Emmerlingová
pracoviště: Hradec Králové
1-03-1-02 Dílna čtení prakticky a prožitkově
15. říjen 2018, 9:30 - 16:00 hodin 
Mgr. Lenka Krejsová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-03-1-03
Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti
19. říjen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jarmila Sulovská
pracoviště: Hradec Králové
1-03-1-04 Rozvoj čtenářství na 2. stupni ZŠ. Vedení záznamů o četbě
26. říjen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Zdeněk Dlabola
pracoviště: Hradec Králové
1-03-1-05 Genetická metoda čtení a psaní
20. listopad 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Richard Koníř
pracoviště: Hradec Králové
1-03-1-06 Práce s textem v kontextu přípravy k maturitě
14. prosinec 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Lenka Krejsová
pracoviště: Hradec Králové
1-03-1-07 Podpora čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ - AKCE NA OBJEDNÁVKU
29. listopad 2018, 12:00 - 17:00 hodin 
PhDr. Jana Doležalová Ph.D., Mgr. Stanislava Emmerlingová, Mgr. Jan Horák
pracoviště: Hradec Králové
1-03-1-08 Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti - AKCE NA OBJEDNÁVKU
15. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
22. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
28. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jarmila Sulovská, Mgr. Lenka Krejsová
pracoviště: Hradec Králové
1-04-1-01 Efektivní metody ve výuce začátečníků - německý jazyk
18. září 2018, 8:30 - 15:00 hodin 
PhDr. Marie Müllerová
pracoviště: Hradec Králové
1-04-1-02 Život mládeže a společnosti v současném Rusku aneb Jak přiblížit žákům ruské reálie
10. říjen 2018, 10:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Elena Anatolievna Vasilyeva, CSc.
pracoviště: Hradec Králové
1-04-1-03 Němčina zábavně - fonetika, písničky, pohyb
28. listopad 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
28. leden 2019, 10:00 - 13:30 hodin 
PhDr. Veronika Hutarová a PhDr. Marie Müllerová
pracoviště: Hradec Králové
1-04-1-04 Nápady pro výuku anglické gramatiky
21. listopad 2018, 8:30 - 12:30 hodin 
Mgr. Pavla Fejfarová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-04-1-05
Další náměty z Montessori pedagogiky ve výuce AJ - POZOR! ZMĚNA TERMÍNU A ČASU KONÁNÍ z 8.1. na 10.5.2019, 9:30 - 13:30 hodin!
10. květen 2019, 9:30 - 13:30 hodin 
Lucie Urbančíková, M.Ed
pracoviště: Hradec Králové
1-04-1-06 Originální způsoby výuky AJ - slovní zásoba, poslech, mluvení
11. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Bronislav Sobotka
pracoviště: Hradec Králové
1-04-1-07 Individualizovaný kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 1/2) - AKCE NA OBJEDNÁVKU
září 2018, každé úterý 16:30 - 18:00 hodin 
PhDr. Petra Kacetlová
pracoviště: Hradec Králové
1-04-1-08 Individualizovaný kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 1/2) - AKCE NA OBJEDNÁVKU
září 2018, každou středu 16:30 - 18:00 hodin 
Mgr. Lenka Altmannová
pracoviště: Hradec Králové
1-04-1-09 Individualizovaný kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 1/2) - AKCE NA OBJEDNÁVKU
září 2018, každou středu 15:30 - 17:00 hodin 
Mgr. Lenka Kopecká
pracoviště: Hradec Králové
1-04-1-10 Individualizovaný kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 1/2) - AKCE NA OBJEDNÁVKU
září 2018, každé úterý 15:30 - 17:00 hodin 
Mgr. Lenka Kopecká
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-05-1-01
Běloveský pevnostní skanzen
27. září 2018, 9:00 -13:00 hodin 
Ladislav Čermák
pracoviště: Hradec Králové
1-05-1-02 Na pomoc učitelům dějepisu. Marie Terezie
2. říjen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Ivan Bauer
pracoviště: Hradec Králové
1-05-1-03 Zajímavé metody výuky moderních dějin
1. listopad 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Milan Ryjáček
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-05-1-04
Koncepce rozvíjení aktivního občanství žáků
13. prosinec 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Petra Slámová a Mgr. Karel Minařík
pracoviště: Hradec Králové
1-06-1-01 Začínáme s geometrií
22. říjen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Jitka Grohmannová
pracoviště: Hradec Králové
1-06-1-02 Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ
29. říjen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
14. listopad 2018, 12:00 - 16:00 hodin 
RNDr. Hana Lišková a Mgr. Jan Horák
pracoviště: Hradec Králové
1-06-1-03 Aktivizace žáků při řešení úloh na 2. stupni ZŠ
21. listopad 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-06-1-04 Tvořivá geometrie - modelování stereometrických úloh
3. prosinec 2018, 9:30 - 14:30 hodin 
RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-06-1-05 Optika očima, hlavou i rukama
22. leden 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
RNDr. Stanislav Gottwald
pracoviště: Hradec Králové
1-06-1-06 Aktivizační a motivační činnosti k podpoře matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ - OBJEDNÁVKA
10. říjen 2018, 12:15 - 16:00 hodin 
26. listopad 2018, 12:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Jan Horák, Mgr. Jitka Grohmannová
pracoviště: Hradec Králové
1-07-1-01 Geodiverzita sopečných ostrovů na příkladu Makaronézie, Maskarén a Islandu
27. listopad 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
RNDr. Jan Vítek
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-07-1-02
Současný arabský a muslimský svět - NÁHRADNÍ TERMÍN: 25. 3. 2019, 9:30 - 14:00 hodin
3. prosinec 2018, 9:00 - 13:30 hodin 
doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-07-1-03
Čtenářská gramotnost napříč předměty
7. prosinec 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Dagmar Kunkelová
pracoviště: Hradec Králové
1-07-1-04 Objevujeme svět kolem nás
15. leden 2019, 9:30 - 14:30 hodin 
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-07-1-05
Studium k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy
22. leden 2019, 13:00 - 17:00 hodin - zahájení 
Ing. Daniel Bílek, Ing. Marta Bryndová, Ph.D., Mgr. Jan Froněk, Ph.D., Mgr. Adéla Hrubá, Mgr. Jiří Hruška, PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., Mgr. Milan Kaplan, Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., PhDr. Ivo Králíček, Mgr. František Kynčl, Mgr. Břeněk Michálek, DiS., RNDr. Pavel Pech, Ph.D., RNDr. Petr Rybář, Ing. Zora Rýparová, Ing. Michal Skalka, Ing. Adam Záruba
pracoviště: Hradec Králové
1-08-1-01 Jóga a jógové hry pro děti
26. říjen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Alena Končická
pracoviště: Hradec Králové
1-08-1-02 Psychomotorické hry a cvičení
30. listopad 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Dita Culková, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-08-1-03 Základní školní lyžování
1. - 5. leden 2019, zahájení v 10:00 hodin, ukončení v 16:00 hodin 
PaedDr. Pavel Věchet a PaedDr. Jaroslav Kukula
pracoviště: Hradec Králové
1-08-1-04 Doškolovací kurz základního školního lyžování
2. - 5. leden 2019, zahájení v 10:00 hodin a ukončení v 16:00 hodin 
PaedDr. Pavel Věchet a Mgr. Jaromír Louda
pracoviště: Hradec Králové
1-08-1-05 Pohybová průprava s tanečky
4. leden 2019, 9:00 - 13:00 hodin  OBSAZENO
Gabriela Bašková
pracoviště: Hradec Králové
1-08-1-06 Jóga a jógové hry pro děti
9. listopad 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Alena Končická
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-10-1-01
Řemeslná dílna. Drátování na formách a jejich výroba
24. září 2018, 12:30 - 17:30 hodin 
Eva Kněžourová
pracoviště: Hradec Králové
1-10-1-02 Podzimní květy a dekorace z Foamiranu
31. říjen 2018, 8:30 - 12:30 hodin 
Monika Weisová
pracoviště: Hradec Králové
1-10-1-03 Výtvarná dílna. Andílci 100krát jinak
5. listopad 2018, 13:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
Monika Weisová
pracoviště: Hradec Králové
1-10-1-04 Novina dobrá - vánoční seminář
18. říjen 2018, 13:30 - 17:30 hodin 
MgA. Rafaela Drgáčová
pracoviště: Hradec Králové
1-10-1-05 Olejomalba krok za krokem
22. říjen 2018, 13:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
Pavel Michalica
pracoviště: Hradec Králové
1-10-1-06 Kreativní recyklace ve výtvarné výchově
6. listopad 2018, 9:00 - 13:00 hodin  OBSAZENO
Bc. Tereza Išová
pracoviště: Hradec Králové
1-10-1-07 Košíkaření. Drobné dekorace i pro děti
8. listopad 2018, 13:00 - 17:00 hodin 
Karla Hátleová
pracoviště: Hradec Králové
1-10-1-08 Textilní dílna. Zimní krajina
13. listopad 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Ing. Irena Slavíková
pracoviště: Hradec Králové
1-10-1-09 Adventní tvoření
19. listopad 2018, 8:30 - 13:00 hodin 
Mgr. Jana Matoušová
pracoviště: Hradec Králové
1-10-1-10 Kouzlo knižní vazby. Sešitová a japonská vazba
13. prosinec 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Ing. Maria Smolej
pracoviště: Hradec Králové
1-10-1-11 Pastelová batika
11. leden 2019, 9:00 - 13:00 hodin 
Bc. Radka Šůstková
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-10-1-12
Voda, voděnka...
16. leden 2019, 9:00 - 13:30 hodin 
Mgr. Kateřina Sluková
pracoviště: Hradec Králové
1-10-1-13 Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou - tužka, portrét
18. leden 2019, 16:00 - 20:00 hodin 
19. leden 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Jarmila Schubertová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-11-1-01
Zdravé potraviny ve škole
20. listopad 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Ing. Lucie Dohnalová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-11-1-02
Projekt jako prvek průmyslového inženýrství
26. listopad 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
RNDr. Miroslav Kučera
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-12-1-01
3D tisk jako nástroj učitele
15. listopad 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Tomáš Feltl
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-12-1-02
Využití online aplikací ve výuce
21. leden 2019, 10:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Ivana Hrubá Eliášová
pracoviště: Hradec Králové
1-13-1-01 Celostátní konference vychovatelů školských zařízení
2. - 3. listopad 2018, zahájení ve 12:00 hodin, závěr ve 14:00 hodin  OBSAZENO
kolektiv odborných lektorů
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-13-1-02
Odpovědnost v oblasti výchovy a vzdělávání
14. prosinec 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
JUDr. Karel Kašpar
pracoviště: Hradec Králové
1-15-1-01 Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou - tužka, portrét
18. leden 2019, 16:00 - 20:00 hodin 
19. leden 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Jarmila Schubertová
pracoviště: Hradec Králové

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 3278518

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena