Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 22. leden 2019 @ 09:34 CET
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
1-01-2-01 Specifické vývojové poruchy učení a chování - základní kurz
14. únor 2018, 8:00 - 17:00 hodin 
15. únor 2018, 8:00 - 17:00 hodin 
16. únor 2018, 8:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Ivana Goddefroy a Mgr. Jaromíra Zajícová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-02 Asistent pedagoga
27. únor 2018, zahájení 9:00 - 17:00 hodin 
28. únor 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
9. březen 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
23. březen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
12. duben 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
26. duben 2018, 8:00 - 15:30 hodin 
10. květen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
25. květen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
22. červen 2018, 9:00 - 17:00 hodin + test 
24. - 25. září 2018, 9:00 - 16:00 hodin závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Šárka Šantrochová, Mgr. Vratislav Holeček, Mgr. Martin Kaliba, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-03 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/3. semestr 10.1. - 7.6.2018
6. březen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
27. březen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
3. duben 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
12. duben 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
24. duben 2018, Salinger sraz v 8:50, 9:00 - 12:00; ŠZ 13:00-16:00 
11. květen 2018, sraz 8:50 DD do 11:30; SKP 12-12:30 - 15:30 hodin 
22. květen 2018, 9:00 - 16:30 hodin 
7. červen 2018, DDU sraz 8:50, 9:00-11:30; ŠZ 12:30-17:00 hodin 
Mgr. Martina Kekulová, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Michaela Veselá, MUDr. Lubomír Hadaš, Mgr. Martin Kaliba, PhDr. Jan Svoboda, Mgr. Hana Kvasničková, PhDr. Pavel Jánský, Mgr. Zdenka Fialová, Mgr. Iva Rosíková, Mgr. Radka Volejníková a další vedoucí stáží
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-04 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/1. semestr
22. březen 2018, zahájení 9:00 - 16:30 hodin 
19. duben 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
17. květen 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
30. květen 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
5. červen 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
12. červen 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
JUDr. Břetislav Brejcha, MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., Mgr. Martina Kekulová, Mgr. Hana Kvasničková, Mgr. Jiří Sixta, PhDr. Jan Svoboda, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Michaela Veselá a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-05 Posouzení a podpora vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ
4. duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jiřina Bednářová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-06 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání
4. duben 2018, 8:00 - 16:30 hodin, zahájení 
17. duben 2018, 8:00 - 15:30 hodin 
26. duben 2018, 8:00 - 15:30 hodin 
4. květen 2018, 8:00 - 16:30 hodin 
11. květen 2018, 8:00 - 15:30 hodin 
18. květen 2018, 8:00 - 16:30 hodin 
7. červen 2018, 8:00 - 15:30 hodin 
14. červen 2018, 8:00 - 16:30 hodin 
tým zkušených lektorů
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-07 Autorita učitele a pedagogická komunikace
5. duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Zdenko Matula
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-08
Jak vést žáky k sebereflexi a jak žáky hodnotit
11. duben 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Zdeněk Dlabola
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-09 ADHD nebo LMD? Poruchy chování
17. duben 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-10
Obezita v dětském věku a co s tím? - POZOR! ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ z 18.4. na 28.5.2018
28. květen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
MUDr. Jan Boženský
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-11
Komunikace a hra v práci metodika prevence
19. duben 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
20. duben 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Stanislava Podžorná
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-12
Šikana učitele
23. duben 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. David Čáp, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-13 Školní poradenské pracoviště
24. duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Irena Šimralová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-14 Podpůrná opatření prakticky
25. duben 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Ivana Goddefroy
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-15
Etika - sociální rozdíly mezi žáky a výchova k prosociálnímu chování
26. duben 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
Ing. Mgr. Marie Nováková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-16 Asistent pedagoga v praxi
30. duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
PaedDr. Zdeňka Kašparová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-17
Komunikační statusy
2. květen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Tomáš Jireček
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-18
Anglická komunikace učitele během zahraničních pracovních cest
11. květen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
18. květen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
25. květen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
PaedDr. Zdena Hartingerová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-19
Práce se žáky se SPU na SŠ
14. květen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Hana Rothová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-20 Kopírují nás, anebo se chtějí odlišovat?
21. květen 2018, 15:00 - 18:00 hodin 
PhDr. Lidmila Pekařová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-21 Pedagog - charisma, autorita, pokora
24. květen 2018, 10:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-22
Procesy učení a zrání žáka a jejich vliv na práci učitele
30. květen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jiří Halda
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-23 Odbourávání stresu pohybem
6. červen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Eva Otavová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-24
Třídní klima prakticky - kooperace, pravidla, soudržnost
8. červen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-25 Společné vzdělávání v ZŠ - AKCE NA OBJEDNÁVKU
30. duben 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Irena Šimralová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-26 Metody a formy práce se žáky se speciální vzdělávací potřebou - AKCE NA OBJEDNÁVKU
29. březen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Hana Rothová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-27 Metody a formy práce se žáky se speciální vzdělávací potřebou - AKCE NA OBJEDNÁVKU
2. únor 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Carmen Simonová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-28 Asistent pedagoga MB2
7. říjen 2017, zahájení 8:30 - 17:00 hodin 
8. říjen 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
14. říjen 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
4. listopad 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
2. prosinec 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
20. leden 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
3. únor 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
10. březen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
24. březen 2018, 9:00 - 17:00 hodin + test 
27. duben 2018, závěrečné zkoušky 
PaedDr. Zdeněk Souček, Mgr. Jaroslava Stolařová a Mgr. Tomáš Valenta
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-29 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
2. únor 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-30 Komunikace při problémech vzniklých ve školním prostředí - OBJEDNÁVKA
29. březen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Mgr. Tomáš Komárek
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-31 Práva a povinnosti učitele ZŠ - OBJEDNÁVKA
15. březen 2018, 13:00 - 17:15 hodin 
JUDr. Karel Kašpar
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-32 Klima školy a možnosti jeho ovlivňování - OBJEDNÁVKA
31. srpen 2018, 9:00 - 12:00 hodin 
Mgr. Jiří Halda
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-33 Možnosti práce se třídou na začátku školního roku - OBJEDNÁVKA
29. srpen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Martina Kekulová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-34 Třídním učitelem - pevně, chytře a zdravě - OBJEDNÁVKA
2. únor 2018, 8:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Jaroslav Vídeňský
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-35 Metody a formy práce se žáky se speciální vzdělávací potřebou - AKCE NA OBJEDNÁVKU
1. únor 2018, 12:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Carmen Simonová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-36 Asistent pedagoga MB1
13. říjen 2017, zahájení 8:30 - 17:00 hodin 
3. listopad 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
24. listopad 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
1. prosinec 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
8. prosinec 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
15. prosinec 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
19. leden 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
16. únor 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
23. březen 2018, 9:00 - 17:00 hodin + test 
1. červen 2018, závěrečné zkoušky 
PaedDr. Zdeněk Souček, Mgr. Jaroslava Stolařová a Mgr. Tomáš Valenta
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-37 Studium pedagogiky A / MB
9. únor 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
23. únor 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
16. březen 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
23. březen 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
18. květen 2018, závěrečné zkoušky 
PhDr. Daniela Sedláčková, Mgr. Jaroslava Stolařová, PhDr. Ivana Tvrzová a Mgr. Tomáš Valenta
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-38 Studium pedagogiky B - vychovatel / MB
23. únor 2018, 8:00 - 18:00 hodin 
16. březen 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
23. březen 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
18. květen 2018, závěrečné zkoušky 
PhDr. Daniela Sedláčková, Mgr. Jaroslava Stolařová, PhDr. Ivana Tvrzová a Mgr. Tomáš Valenta
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-39 Asistent pedagoga
23. květen 2018, zahájení 9:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
31. květen 2018, 9:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
1. červen 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
15. červen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
27. červen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Šárka Šantrochová, Mgr. Vratislav Holeček, Mgr. Martin Kaliba, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-40 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
30. duben 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-41 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
30. duben 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-42 Konfliktní situace ve škole - OBJEDNÁVKA
27. - 28. duben 2018, zahájení 9:30, ukončení ve 16:30 hodin 
PhDr. Petra Vávrová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-43 Společné vzdělávání v ZŠ - OBJEDNÁVKA
29. srpen 2018, 10:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-44 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA - 1. stupeň
28. srpen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-44 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA - 2. stupeň, vychovatelé ŠD
28. srpen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-44 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA - asistenti pedagoga
28. srpen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-45 Jak na podávání a přijímání kritiky - OBJEDNÁVKA
28. srpen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Petra Vávrová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-46 Konfliktní situace ve škole
29. srpen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
30. srpen 2018, 9:00 - 12:30 hodin 
PhDr. Petra Vávrová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-47 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA - 1. stupeň
30. srpen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-47 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA - 2. stupeň, vychovatelé ŠD
30. srpen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-47 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA - asistenti pedagoga
30. srpen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-48 Specifika sexuálního chování mentálně postižených - OBJEDNÁVKA - 1. skupina
29. srpen 2018, 9:00 - 12:30 hodin 
Petr Eisner
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-49 Specifika sexuálního chování mentálně postižených - OBJEDNÁVKA - 2. skupina
29. srpen 2018, 13:00 - 16:30 hodin 
Petr Eisner
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-50 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
27. srpen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-51 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání / MB
2. únor 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
16. únor 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
23. únor 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
23. březen 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
18. květen 2018, závěrečné zkoušky 
PhDr. Daniela Sedláčková, Mgr. Jaroslava Stolařová, PhDr. Ivana Tvrzová a Mgr. Tomáš Valenta
pracoviště: Hradec Králové

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 3082590

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena