Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 5. červen 2020 @ 07:51 CEST
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
1-01-1-01 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/2. semestr
4. září 2018, 8:00 - 14:30 hodin 
13. září 2018, 8:00 - 17:30 hodin 
12. říjen 2018, 8:00 - 14:00 hodin 
22. říjen 2018, 8:00 - 14:00 hodin 
9. listopad 2018, 8:00 - 14:00 hodin 
19. listopad 2018, 8:00 - 15:30 hodin 
18. prosinec 2018, 9:00 - 12:00 hodin, závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Mgr. Svatava Odlová, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-02 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/4. semestr
5. září - 6. prosinec 2018, 9:00 - 12:00 hodin; 12:30 - 16:00 hodin  OBSAZENO
10. září 2018, od 8:15 hodin do 15:30 hodin  OBSAZENO
11. říjen 2018, 9:30 - 16:00 hodin  OBSAZENO
5. - 6. prosinec 2018, závěrečné zkoušky - časy dle rozpisu 
MUDr. Lubomír Hadaš, MUDr. Jela Hrnčiarová, Mgr. Ivo Škrdlant, Mgr. Michaela Veselá, a další vedoucí zařízení
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-03 Asistent pedagoga
7. září 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
21. září 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
4. říjen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
23. říjen 2018, 9:00 - 17:00 hodin + test 
11. - 12. prosinec 2018, závěrečné zkoušky - časy dle rozpisu 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Martin Kaliba, Mgr. Šárka Šantrochová a doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-04 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/2. semestr
13. září 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
25. září 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
9. říjen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
24. říjen 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
7. listopad 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
13. listopad 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
4. prosinec 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
7. prosinec 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
3. leden 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
15. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Martin Kaliba, Mgr. Martina Kekulová, PhDr. Jan Svoboda, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a Mgr. Michaela Veselá
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-05
Práce se žáky se SPU na SŠ - POZOR! ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ Z 1.10. NA 17.10.2018!
17. říjen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Hana Rothová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-06 Studium pedagogiky A/1. semestr
31. říjen 2018, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
5. listopad 2018, 9:00 - 16:15 hodin  OBSAZENO
16. listopad 2018, 9:00 - 16:15 hodin  OBSAZENO
23. listopad 2018, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
30. listopad 2018, 9:00 - 16:15 hodin  OBSAZENO
7. leden 2019, 9:00 - 16:15 hodin  OBSAZENO
21. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
22. leden 2019, 8:30 - 15:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Irena Loudová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Stolařová, Mgr. Jan Sýkora, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-07 Studium pedagogiky B - vychovatel/1. semestr
31. říjen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
5. listopad 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
16. listopad 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
23. listopad 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
21. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
22. leden 2019, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Irena Loudová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Stolařová, Mgr. Jan Sýkora, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-08 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání /120 hodin/1. semestr
31. říjen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
5. listopad 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
12. listopad 2018, 8:30 - 11:45 hodin 
30. listopad 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
21. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
22. leden 2019, 8:30 - 15:45 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Ph.D., Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jaroslava Stolařová, Mgr. Jan Sýkora, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-09 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/40 hodin
31. říjen 2018, 12:15 - 17:00 hodin 
2. listopad 2018, 9:00 - 16:15 hodin 
5. listopad 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
12. listopad 2018, 8:30 - 12:30 hodin 
30. listopad 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
22. leden 2019, 8:30 - 16:30 hodin 
30. leden 2019, závěrečné zkoušky - časy dle rozpisu 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Stolařová, Mgr. Jan Sýkora a PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-10
Centra aktivit jako nekonečný zdroj situací k učení
15. říjen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Pavlína Moravcová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-11 Úspěšný přechod žáka z MŠ do ZŠ
25. leden 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-12 Koho vlastně zlobí zlobiví žáci?
25. říjen 2018, 9:00 - 16:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Petr Dřínovský
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-13 Osobnost učitele a žáka aneb Autorita, kázeň, respekt
31. říjen 2018, 15:00 - 18:00 hodin  OBSAZENO
PhDr. Lidmila Pekařová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-14 Komunikace s rodiči
7. listopad 2018, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
PhDr. David Čáp, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-15
Stimulace fyziologického vývoje řeči
9. listopad 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Pavla Chmelařová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-16 Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte
14. listopad 2018, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-17 Třídnická hodina
16. listopad 2018, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Marie Komárová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-18 Pedagogická komunikace a práce s emocemi
26. listopad 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Zdenko Matula
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-19 Duševní rovnováha - Jak být psychicky fit i při náročné profesi
10. prosinec 2018, 9:00 - 15:00 hodin  OBSAZENO
PhDr. Michaela Peterková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-20 ADHD z pohledu současných vědních poznatků
7. leden 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Jaroslava Budíková
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-21
Portfólio žáka
9. leden 2019, 10:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-22 Aktuální pohled na závislosti u žáků
10. leden 2019, 9:30 - 15:30 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-23
Využití pohádkových motivů v práci se žáky s potřebou podpůrných opatření
14. leden 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Ivana Goddefroy
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-24 Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ - AKCE NA OBJEDNÁVKU
17. září 2018, 12:00 - 16:00 hodin  OBSAZENO
22. listopad 2018, 12:00 - 16:00 hodin 
7. leden 2019, 12:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Jarmila Sulovská
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-25 Asistent pedagoga
19. listopad 2018, zahájení 9:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
20. listopad 2018, 9:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
22. leden 2019, 9:00 - 14:30 hodin 
29. leden 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
6. únor 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
21. únor 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
8. březen 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
11. duben 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
17. květen 2019, 9:00 - 17:00 hodin + test 
19. - 20. červen 2019, 9:00 - 16:00 hodin závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.; Mgr. Vratislav Holeček; Mgr. Martin Kaliba, Ph.D.; Mgr. Šárka Šantrochová; doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-26
Podpůrná opatření ve školách a školských zařízeních - OBJEDNÁVKA
26. leden 2019, 8:00 - 16:00 hod. 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-27 Práce se žáky se SPU na SŠ - OBJEDNÁVKA
4. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Carmen Simonová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-28 Komunikační bariéry a jejich překonávání - OBJEDNÁVKA
31. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Zdenko Matula
pracoviště: Hradec Králové

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 3813157

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena