Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. říjen 2019 @ 04:37 CEST
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
1-01-2-01 Studium pedagogiky A/2. semestr
5. únor 2019, 8:30 - 15:45 hodin  OBSAZENO
12. únor 2019, 8:30 - 15:45 hodin  OBSAZENO
18. únor 2019, 9:00 - 16:15 hodin  OBSAZENO
19. únor 2019, 8:30 - 15:00 hodin  OBSAZENO
27. březen 2019, 9:00 - 16:15 hodin  OBSAZENO
28. březen 2019, 8:30 - 15:45 hodin  OBSAZENO
25. červen 2019, 9:00 - 15:30 hodin, závěrečné zkoušky  OBSAZENO
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Stolařová a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-02 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/3. semestr
5. únor 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
11. únor 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
18. únor 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
7. březen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
18. březen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
27. březen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
11. duben 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
12. duben 2019, 9:00 - 17:00 
26. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
16. květen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
28. květen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
13. červen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. David Čáp, Ph.D., MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., MUDr. Jela Hrnčiarová, PhDr. Pavel Janský, Ph.D., Mgr. Martin Kaliba, Mgr. Martina Kekulová, Mgr. Světluše Kotrčová, kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, Mgr. Jitka Musilová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-03 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/2. semestr
5. únor 2019, 8:30 - 15:45 hodin 
12. únor 2019, 8:30 - 15:45 hodin 
18. únor 2019, 9:00 - 16:15 hodin 
19. únor 2019, 8:30 - 15:45 hodin 
8. březen 2019, 8:30 - 15:45 hodin 
14. březen 2019, 8:30 - 15:00 hodin 
20. březen 2019, 8:30 - 15:00 hodin 
4. duben 2019, 8:30 - 15:00 hodin 
26. duben 2019, 8:30 - 14:30 hodin 
25. červen 2019, 9:00 - 15:30 hodin, závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Ph.D., Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jaroslava Stolařová a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-04 Studium pedagogiky B - vychovatel/2. semestr
5. únor 2019, 8:30 - 15:45 hodin 
12. únor 2019, 8:30 - 15:45 hodin 
18. únor 2019, 9:00 - 16:15 hodin 
19. únor 2019, 8:30 - 15:45 hodin 
27. březen 2019, 9:00 - 16:15 hodin 
28. březen 2019, 8:30 - 15:45 hodin 
25. červen 2019, 9:00 - 15:30 hodin, závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Stolařová a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-05 Asistent pedagoga
22. - 29. leden 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
6. - 21. únor 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
8. březen 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
11. duben 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
17. květen 2019, 9:00 - 17:00 hodin + test 
19. - 20. červen 2019, 9:00 - 16:00 hodin závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Martin Kaliba, Mgr. Šárka Šantrochová a doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-06 Dětská kresba jako prostředek k rozvoji dítěte
15. únor 2019, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-07 Kurz kritického myšlení
2. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
9. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
23. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
14. květen 2019, 11:00 - 17:30 hodin 
16. květen 2019, 11:00 - 17:30 hodin 
Mgr. Lenka Krejsová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-08 Strategie vedení třídy na 1. stupni ZŠ
25. březen 2019, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Jitka Grohmannová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-09
Kariérové poradenství ve školách v rychle se měnící společnosti
26. březen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Silvie Pýchová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-10
K praxi školního psychologa
29. březen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Miloš Staněk
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-11
Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/40 hodin
1. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
15. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
26. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
10. květen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
24. květen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
17. červen 2019, 9:00 - 14:00 hodin, závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Jan Sýkora, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-12 Poruchy chování dětí
10. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
MUDr. Eva Čápová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-13 Specifické vývojové poruchy učení a chování - základní kurz
16. duben 2019, 8:00 - 17:00 hodin 
17. duben 2019, 8:00 - 17:00 hodin 
18. duben 2019, 8:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Ivana Goddefroy a Mgr. Jaromíra Zajícová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-14 Efektivní spolupráce učitele s asistentem pedagoga
24. duben 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-15 Pravidla a hranice ve vztahu učitel - žák
25. duben 2019, 9:30 - 16:00 hodin 
Mgr. Martina Kekulová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-16 Metody aktivního učení a práce s textem
9. květen 2019, 8:30 - 12:30 hodin 
Mgr. Zdeněk Dlabola
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-17 Práce pedagoga s rizikovými faktory ve výchovně vzdělávacím procesu
10. květen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Miloš Staněk, Mgr. Eliška Stěhulová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-18 Rozvoj sociálních dovedností žáků v rámci primární prevence
14. květen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Jiří Sixta
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-19 ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou
22. květen 2019, 11:30 - 16:00 hodin 
Mgr. Dagmar Jakubská
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-20 Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí
27. květen 2019, 15:00 - 18:00 hodin  OBSAZENO
PhDr. Lidmila Pekařová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-21 Význam dětské kresby ve výtvarné edukaci
4. červen 2019, 13:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Magda Munzarová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-22 Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ - OBJEDNÁVKA
4. únor 2019, 12:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Jarmila Sulovská
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-23 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
1. únor 2019, 8:30 - 13:30 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-24 Stres a prevence syndromu vyhoření - OBJEDNÁVKA
2. - 3. květen 2019, zahájení 9:15, ukončení ve 13:00 hodin 
PhDr. Petra Vávrová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-25
Strategie vyšetřování šikany II - OBJEDNÁVKA
28. srpen 2019, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-26 Strategie vyšetřování šikany II - OBJEDNÁVKA
29. srpen 2019, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-27 Komunikace s žáky aneb Proč s nimi neumíme jednat a mluvit - OBJEDNÁVKA
29. srpen 2019, 9:00 - 12:00 hodin 
PhDr. Lidmila Pekařová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-28 Podpůrná opatření ve školách a školských zařízeních - OBJEDNÁVKA
16. únor 2019, 8:30 - 15:30 hod. 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-29 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
15. březen 2019, 12:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-30 Práce se žáky se SPU na SŠ - OBJEDNÁVKA
26. červen 2019, 10:00 - 16:30 hod. 
Mgr. Carmen Simonová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-31 Studium pro asistenty pedagoga
12. červen 2019, zahájení 9:00 - 17:00 hodin 
13. červen 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
25. červen 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
27. červen 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
2. červenec 2019, 9:00 - 14:30 hodin 
6. září 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
20. září 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
18. říjen 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
8. listopad 2019, 9:00 - 17:00 hodin + test 
3. - 4. prosinec 2019, 9:00 - 16:00 hodin závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.; Mgr. Vratislav Holeček; Mgr. Martin Kaliba, Ph.D.; Mgr. Šárka Šantrochová; doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-32 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
11. březen 2019, 7:00 - 12:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-33 Strategie vyšetřování šikany II - OBJEDNÁVKA
12. březen 2019, 7:00 - 12:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-34 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
14. březen 2019, 13:00 - 18:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-35 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
12. březen 2019, 13:00 - 18:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-36 Strategie vyšetřování šikany II - OBJEDNÁVKA
26. březen 2019, 13:00 - 18:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-37 Strategie vyšetřování šikany II - OBJEDNÁVKA
28. březen 2019, 13:00 - 18:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-38 Konfliktní situace ve škole - OBJEDNÁVKA
5. březen 2019, 10:00 - 17:00 hod. 
PhDr. Petra Vávrová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-39 Vedení třídnických hodin - OBJEDNÁVKA
27. únor 2019, 14:00 - 18:00 hodin 
Mgr. Jiří Sixta
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-40 Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti - OBJEDNÁVKA
11. duben 2019, 12:00 - 18:30 hodin 
Mgr. Jarmila Sulovská
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-41 Komunikace podporující příznivé klima ve školském prostředí - OBJEDNÁVKA
17. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Ing. Mgr. Marie Nováková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-42 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů - OBJEDNÁVKA
12. duben 2019, 14:00 - 20:00 hodin 
13. duben 2019, 9:00 - 13:00 hodin 
23. duben 2019, 9:00 - 15:00 hodin 
doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D., PhDr. Zdenko Matula
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-43 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
29. duben 2019, 15:00 - 20:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-44 Metody a formy práce se žáky se speciální vzdělávací potřebou - OBJEDNÁVKA
17. červen 2019, 13:30 - 17:00 hodin 
18. červen 2019, 13:30 - 17:00 hodin 
Mgr. Carmen Simonová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-45 Vybraná témata ze speciální pedagogiky - OBJEDNÁVKA
28. srpen 2019, 9:00 - 16:00 
Mgr. Stanislava Emmerlingová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-46 Řešení konfliktních vztahů ve třídě
29. srpen 2019, 8:30 - 16:00 hodin 
Mgr. Martina Kekulová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-47 Podpůrná opatření prakticky - OBJEDNÁVKA
28. srpen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Ivana Goddefroy
pracoviště: Hradec Králové

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 3501132

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena