Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 20. září 2019 @ 07:44 CEST
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
1-01-1-01 Studium pro asistenty pedagoga
6. září 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
20. září 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
18. říjen 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
8. listopad 2019, 9:00 - 17:00 hodin + test 
3. - 4. prosinec 2019, 9:00 - 16:00 hodin závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Martin Kaliba, Ph.D., Mgr. Šárka Šantrochová, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-02 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/4. semestr
18. září 2019, 9:00 - 13:00 hodin 
25. září 2019, 9:00 - 16:00 hodin, stáže 
23. říjen 2019, 9:00 - 13:00 hodin, stáž 
4. prosinec 2019, 9:00 - 16:00 hodin, závěrečné zkoušky - 1. skupina 
5. prosinec 2019, 9:00 - 16:00 hodin, závěrečné zkoušky - 2. skupina 
Mgr. Martin Kaliba, Mgr. Jaroslav Kotek, Bc. Eva Mifková, Mgr. Michaela Veselá, Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-03 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/1. semestr
24. září 2019, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
3. říjen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
17. říjen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
5. listopad 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
13. listopad 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
26. listopad 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
12. prosinec 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
8. leden 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
21. leden 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
tým odborných lektorů
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-04 Psychosomatické obtíže u dětí a žáků
8. říjen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Dagmar Jakubská
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-05 Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole
9. říjen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-06 Výchova bez poražených
14. říjen 2019, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Jan Vávra
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-07 Metody aktivního učení a práce s textem
15. říjen 2019, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Zdeněk Dlabola
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-08 Studium pro asistenty pedagoga
23. říjen 2019, 9:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
24. říjen 2019, 9:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
23. leden 2020, 9:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
30. leden 2020, 9:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Vratislav Holeček, Mgr. Martin Kaliba, Ph.D., Mgr. Šárka Šantrochová, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-09 Strukturované učení s vizuální podporou u dětí s PAS
24. říjen 2019, 9:30 - 15:30 hodin 
Ing. Miroslava Jelínková, CSc.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-10 Studium pedagogiky A/1. semestr
31. říjen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
6. listopad 2019, 9:00 - 16:15 hodin 
18. listopad 2019, 9:00 - 16:15 hodin 
3. prosinec 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
11. prosinec 2019, 9:00 - 16:15 hodin 
9. leden 2020, 9:00 - 16:15 hodin 
22. leden 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Irena Loudová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Stolařová, Mgr. Jan Sýkora, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-11 Studium pedagogiky B - vychovatel/1. semestr
31. říjen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
6. listopad 2019, 9:00 - 16:15 hodin 
18. listopad 2019, 9:00 - 16:15 hodin 
3. prosinec 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
11. prosinec 2019, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Irena Loudová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Stolařová, Mgr. Jan Sýkora, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-12 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání / 1. semestr
31. říjen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
6. listopad 2019, 9:00 - 13:00 hodin 
18. listopad 2019, 8:30 - 11:45 hodin 
3. prosinec 2019, 9:00 - 16:15 hodin 
11. prosinec 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
9. leden 2020, 8:30 - 15:45 hodin 
22. leden 2020, 8:30 - 15:45 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Ph.D., Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jaroslava Stolařová, Mgr. Jan Sýkora, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-13 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání
31. říjen 2019, 12:15 - 17:00 hodin 
6. listopad 2019, 9:00 - 16:15 hodin 
18. listopad 2019, 9:00 - 13:00 hodin 
3. prosinec 2019, 8:30 - 12:30 hodin 
22. leden 2020, 8:30 - 16:30 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Stolařová, Mgr. Jan Sýkora a PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-14 Jak efektivně zvládat hněv a agresivitu žáků a rodičů
7. listopad 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Roman Pavlovský a PaedDr. Jiří Pilař
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-15 Aktivní učení jako prostředek k dlouhodobému zapamatování učiva
13. listopad 2019, 9:30 - 16:00 hodin 
Mgr. Barbara Pospíšilová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-16 Jak asertivně na manipulaci
19. listopad 2019, 9:30 - 14:30 hodin 
PhDr. Petr Brichcín, PhD., MBA
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-17 Dyslexie a dysortografie prakticky
20. listopad 2019, 9:00 - 14:30 hodin 
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-18 Úvod do teorie a praxe sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k problematice škol
21. listopad 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Světluše Kotrčová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-19 Proč roste agresivita u dětí?
25. listopad 2019, 15:00 - 18:00 hodin 
PhDr. Lidmila Pekařová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-20 Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí
29. listopad 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-21 Sebereflexe a zdravý životní styl - prevence proti vyhoření osobnosti
10. leden 2020, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
PhDr. Jan Svoboda
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-22 Vzdělávání, přístupy a podpora dětí a žáků s poruchou autistického spektra a s Aspergerovým syndromem
15. leden 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-23 Metody aktivního učení a hodnocení žáků - OBJEDNÁVKA
2. září 2019, 11:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Jiří Hruška
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-24 Strategie vyšetřování šikany II - OBJEDNÁVKA
6. září 2019, 12:30 - 17:30 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-25 Podpůrná opatření prakticky - OBJEDNÁVKA
12. září 2019, 10:00 - 16:30 hodin 
Mgr. Ivana Goddefroy
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-26 Metody a formy práce se žáky se speciální vzdělávací potřebou - OBJEDNÁVKA
19. září 2019, 13:30 - 17:00 hodin 
Mgr. Carmen Simonová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-27 Práce se žáky se SPU na SŠ - OBJEDNÁVKA
20. září 2019, 9:00 - 15:30 hod. 
Mgr. Carmen Simonová
pracoviště: Hradec Králové

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 3458555

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena