Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:13 CET
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
3-00-2-01 Řešení aktuálních problémů řízení školy
1. březen 2018, 13:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Svatava Odlová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-00-2-02
Š / Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření v praxi základních škol
24. květen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Bc. Mgr. Miroslav Jiřička
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-2-01
Klíče k poznávání osobnosti
20. březen 2018, 8:30 - 14:30 hodin 
Mgr. Jana Bartoňová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-02 Hravé malování a psaní
29. březen 2018, 8:30 - 13:30 hodin 
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-2-03
Jak naučit žáky se specifickými poruchami učení pozornosti učit se
5. duben 2018, 9:30 - 14:30 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-2-04
Kritické myšlení
17. duben 2018, 10:00 - 15:00 hodin 
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-05 Řešení konfliktních vztahů ve třídě
19. duben 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-06 Základy psychohygieny pedagogických pracovníků
3. květen 2018, 9:00 - 15:00 hodin  OBSAZENO
PhDr. Alena Dědečková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-2-07
Emoční inteligence v ZŠ aneb Vím, kdo jsem
14. květen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Miluše Menšíková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-2-08
Jak zvládat zlost a agresivitu
16. květen 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Jiří Sixta
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-09 Poruchy chování dětí
23. květen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Stanislava Emmerlingová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-10 Společné vzdělávání v ZŠ - OBJEDNÁVKA školy
9. březen 2018, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-11 Náměty pro práci v třídnických hodinách - OBJEDNÁVKA školy
2. únor 2018, 9:00 - 15:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-12 Specifické vývojové poruchy učení a chování - základní kurz/OBJEDNÁVKA
27. březen 2018, 8:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
28. březen 2018, 8:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
29. březen 2018, 8:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Ivana Goddefroy
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-13 Společné vzdělávání v ZŠ - OBJEDNÁVKA školy
30. srpen 2018, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-2-01 Prevence řečových vad u předškolních dětí v praxi
22. březen 2018, 8:00 - 13:30 hodin 
Mgr. Pavlína Kulhavá
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-2-02 Ekohrátky pro nejmenší
6. duben 2018, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Jana Venclová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-2-03 Výtvarné činnosti pro nejmenší děti
15. květen 2018, 8:30 - 12:30 hodin 
Bc. Tereza Išová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-2-04 Projektová činnost v MŠ
21. květen 2018, 9:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
Eva Šinkorová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-2-05 Hravá jóga pro děti předškolního věku
15. červen 2018, 9:00 - 13:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Iveta Komárová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-03-2-01 Čtenářská gramotnost v souvislostech
16. únor 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
23. únor 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
16. březen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-03-2-02
Pracujeme s texty žáků
30. květen 2018, 8:30 - 12:00 hodin 
Mgr. Zdeněk Dlabola
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-03-2-03
Pracujeme s texty žáků na 1. stupni ZŠ
30. květen 2018, 12:30 - 16:00 hodin 
Mgr. Zdeněk Dlabola
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-04-2-01
Storytelling
16. únor 2018, 10:00 - 14:00 hodin 
PaedDr. Dana Mašínová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-04-2-02
Netradičně ke znalosti reálií
26. duben 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Hana Brožová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-04-2-03
Š / Co ještě nevíte o Rakousku a Lichtenštejnsku?
7. červen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Dana Hrušková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-05-2-01
Inspirace do hodin výchovy k občanství
9. květen 2018, 13:00 - 17:00 hodin 
PhDr. Zdena Müllerová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-06-2-01 Matematické aktivity pro 1. stupeň ZŠ
3. duben 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Jitka Grohmannová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-07-2-01 Environmentální výchova netradičně a zajímavě
13. duben 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Zdeněk Petržela
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-08-2-01
Vědomé cvičení pomáhá v učení. Cvičení na podložce - POZOR ZMĚNA termínu !!!
30. květen 2018, 10:00 - 14:00 hodin 
Eva Otavová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-08-2-02 Aerobik hrou
12. červen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Gabriela Bašková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-10-2-01
Techniky tkaní a filcování
6. březen 2018, 10:00 - 14:00 hodin 
PaedDr. Hana Vavřínová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-10-2-02
Náramky přátelství
10. duben 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Hana Jeništová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-10-2-03
Práce s kůží. Výroba šperku
2. květen 2018, 8:30 - 12:00 hodin 
Petra Kuderová, DiS.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-10-2-04 Boomwhackers
9. květen 2018, 8:30 - 12:00 hodin 
Ing. Katarína Kalvodová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-13-2-01 Aktuální otázky společného vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání
24. květen 2018, 9:00 - 13:30 hodin 
Bc. Mgr. Radislava Jiřičková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-14-2-01 Poskytování první pomoci ve školské praxi
12. březen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Libuše Kotyková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-14-2-02 Poskytování první pomoci ve školské praxi - OBJEDNÁVKA školy
29. srpen 2018, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Libuše Kotyková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 3141633

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena