Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 03:09 CEST
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
3-00-1-01 Řešení aktuálních problémů řízení MŠ
26. září 2018, 9:00 - 13:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Iveta Lukešová a Bc. Ilona Špráchalová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-00-1-02 Zřizovatel a škola
25. říjen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
PaedDr. Milan Štoček
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-00-1-03
Inventarizace majetku a závazků
6. listopad 2018, 8:30 - 12:30 hodin 
Ing. Blanka Bartoňová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-00-1-04
Úvod do managementu
13. listopad 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Renata Kárníková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-00-1-05
Způsob efektivního vedení porady
27. listopad 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-00-1-06 Aktuální problémy v oblasti účetnictví škol a školských zařízení
4. prosinec 2018, 8:00 - 12:30 hodin 
Ing. Daniela Burianová, LL.M.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-01 Pozitivní myšlení v praxi
20. září 2018, 9:30 - 14:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Iva Roudná
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-02 Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
4. říjen 2018, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-03 Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí
5. říjen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-1-04
Práce s vánočním pohádkovým příběhem netradiční zážitkovou formou
7. listopad 2018, 13:00 - 17:00 hodin 
Ing. Hana Tylšová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-05 Prevence rizikového chování žáků
8. listopad 2018, 8:30 - 13:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-06 Jak komunikovat s rodičem otevřeně a s respektem
15. listopad 2018, 9:30 - 16:00 hodin 
Mgr. Marie Komárová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-07 Duševní rovnováha aneb Jak si udržet všech pět pohromadě
15. leden 2019, 9:00 - 16:00 hodin  OBSAZENO
PhDr. Petr Brichcín, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-08 Společné vzdělávání v ZŠ - OBJEDNÁVKA školy
30. říjen 2018, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-09 Společné vzdělávání v ZŠ - OBJEDNÁVKA školy
7. prosinec 2018, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-1-01 Metody aktivního učení v MŠ
24. září 2018, 9:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
Eva Šinkorová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-1-02 Jak rozvíjet předčtenářskou a předmatematickou gramotnost
2. říjen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
PaedDr. Iva Tomášková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-1-03 Papírování aneb Hrátky s papírem
6. prosinec 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jana Venclová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-02-1-04
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ - ze zdravotních důvodů lektorky je program PŘESUNUT na jaro 2019 - NOVÉ termíny 22.3.2019 a 23.3.2019 !!!
26. říjen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
27. říjen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-1-05 Škádlení nebo šikana?
21. listopad 2018, 9:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-1-06 Vymýšlíme a tvoříme nové pomůcky pro řečovou výchovu
3. prosinec 2018, 12:30 - 17:00 hodin 
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-1-07 Dítě se specificky narušeným vývojem řeči - vývojová dysfázie
10. leden 2019, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Iva Doudová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-03-1-01 Nápadník do hodin mluvnice
24. říjen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
PhDr. Zdena Müllerová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-03-1-02
Práce s pohádkou - POZOR ZMĚNA TERMÍNU !!!!
18. leden 2019, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-04-1-01 Práce s jazykem a metodikou angličtiny
14. září 2018, 9:30 - 14:30 hodin 
Mgr. Michaela Čaňková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-04-1-02 Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 1/3)
24. září 2018, každé pondělí 16:30 - 18:00 hodin 
Mgr. Lucie Vávrová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-04-1-03
To nejlepší ze Švýcarska a Lucemburska
18. říjen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Dana Hrušková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-05-1-01
Vlastivěda a prvouka v terénu
19. září 2018, 13:30 - 16:30 hodin 
Mgr. Václav Nýč
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-06-1-01 Počítám, počítáš, počítáme aneb Chcete být milionářem?
7. prosinec 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Tomáš Koten
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-06-1-02
Finanční matematika pro běžný život
23. leden 2019, 9:30 - 14:30 hodin 
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-07-1-01
Podzimní přírodovědná vycházka
21. září 2018, 10:30 - 15:30 hodin 
Ing. Dušana Wittichová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-08-1-01 Hravá jóga pro děti školního věku
10. říjen 2018, 9:00 - 13:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Iveta Komárová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-08-1-02
Náměty a ukázky pohybových aktivit a cvičení
16. říjen 2018, 9:00 - 12:30 hodin 
Bc. Lucie Hejduková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-10-1-01
Divadelní dílna aneb Jak dělat divadlo s mladšími dětmi
17. září 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
MgA. Lucie Kotěrová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-10-1-02
Veselé písničky pro mladší školáky - akce přesunuta na NOVÝ TERMÍN 2. 4. 2019 !!!
19. říjen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Zdeněk Petržela
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-10-1-03 Tvořivá výtvarná dílna
23. říjen 2018, 10:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
PaedDr. Hana Vavřínová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-10-1-04
Tradiční i netradiční náměty ve výrobě adventních věnců
5. listopad 2018, 8:30 - 12:30 hodin 
Mgr. Jana Matoušová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-10-1-05
Výroba lapače snů
20. listopad 2018, 9:00 - 13:30 hodin 
Mgr. Hana Jeništová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-10-1-06
Boomwhackers II
28. listopad 2018, 8:30 - 13:00 hodin 
Ing. Katarína Kalvodová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-10-1-07
Úvod do typografie a kaligrafie
14. leden 2019, 10:00 - 14:00 hodin 
Lucie Pítrová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-14-1-01
Jak vařit chutně a zdravě
17. leden 2019, 8:00 - 12:00 hodin 
Ing. Bc. Tomáš Mitlehner, MBA
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 3278525

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena