Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 5. červen 2020 @ 08:04 CEST
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
3-01-1-01 Pelmel pro výchovné poradce
3. říjen 2019, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Libuše Třískalová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-1-02
Náměty pro práci v třídnických hodinách
11. říjen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-03 Podpůrná opatření prakticky
14. říjen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Ivana Goddefroy
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-1-04
Etika - sociální rozdíly mezi žáky a výchova k prosociálnímu chování
17. říjen 2019, 9:00 - 14:30 hodin 
Ing. Mgr. Marie Nováková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-1-05
Objektivní hodnocení jako prvek pozitivní motivace
24. říjen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Dana Svobodová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-06 Třídní kolektivy s inkludovanými žáky
4. listopad 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
PaedDr. Zdeňka Kašparová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-1-07
Začleňování a vzdělávání žáků - cizinců v praxi ZŠ
11. listopad 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-08 Hravá logopedie v praxi
15. listopad 2019, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-09 Řešení výchovných problémů dětí na základní škole
18. listopad 2019, 9:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Jitka Nováková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-10 Autorita učitele a pedagogická komunikace
25. listopad 2019, 9:30 - 16:00 hodin 
PhDr. Zdenko Matula
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-11 ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou
3. prosinec 2019, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Dagmar Jakubská
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-1-12
Edukativní program primární prevence rizikového chování pro pedagogy
9. prosinec 2019, 9:00 - 15:00 hodin 
13. leden 2020, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Jitka Musilová, DiS. a Mgr. Zdenka Ženatová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-1-13
Řeč povzbuzení
10. prosinec 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jana Bartoňová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-14 Základy psychohygieny pedagogických pracovníků - OBJEDNÁVKA
31. říjen 2019, 8:30 - 15:00 hodin 
PhDr. Alena Dědečková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 3813160

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena