Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:44 CEST
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
4-00-1-01 Řešení aktuálních problémů řízení MŠ
3. říjen 2018, 9:00 - 13:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Iveta Lukešová a Bc. Ilona Špráchalová
pracoviště: Jičín
4-00-1-02 Zvládání emocí při jednání s druhými
5. říjen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Jan Svoboda
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-00-1-03
Postup školy při realizaci PO 2. - 5. stupně podpory
1. listopad 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Jičín
4-00-1-04 Inventarizace majetku a závazků
23. listopad 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Ing. Blanka Bartoňová
pracoviště: Jičín
4-00-1-05 Rozhodování ředitele školy ve správním řízení a mimo správní řízení v souladu se zásadami GDPR
10. leden 2019, 9:00 - 14:00 hodin 
RNDr. Ing. Mgr. Eva Urbanová
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-01-1-01
Mobilní aplikace a jejich využití ve výuce
16. říjen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. et Mgr. Petra Kalibová Ambrožová, Ph.D.
pracoviště: Jičín
4-01-1-02 Vedení třídnické hodiny jako prevence nekázně ve třídě
24. říjen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Martina Grohmanová
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-01-1-03
Využití stavebnic ve vyučování
24. říjen 2018, 12:30 - 16:00 hodin 
Mgr. Jan Horák
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-01-1-04
Agrese a agresivita u dětí a mládeže Náhradní termín 20.2.2019
19. listopad 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
PaedDr. Zdeněk Martínek
pracoviště: Jičín
4-01-1-05 Dyslexie a dysortografie prakticky
8. leden 2019, 9:00 - 14:00 hodin 
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
pracoviště: Jičín
4-02-1-01 Projektové tvůrčí dílny v MŠ dle ročních období
2. říjen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Václava Tmejová
pracoviště: Jičín
4-02-1-02 Základy Hejného metody v předmatematické výchově
22. listopad 2018, 14:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Lenka Rybová
pracoviště: Jičín
4-02-1-03 Význam předškolního období pro rozvoj grafomotoriky dítěte
10. říjen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Stanislava Emmerlingová
pracoviště: Jičín
4-02-1-04 Emoce, komunikace a řeč těla v práci učitele MŠ
22. říjen 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Jičín
4-02-1-05 Hry v přípravě k matematice MŠ
31. říjen 2018, 9:00 - 13:30 hodin 
PhDr. Michaela Kaslová, CSc.
pracoviště: Jičín
4-02-1-06 Využití hry k podpoře přirozeného rozvoje řeči dětí
15. listopad 2018, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Jana Venclová
pracoviště: Jičín
4-02-1-07 Exkurze učitelů v MŠ
30. listopad 2018, 8:30 - 13:30 hodin  OBSAZENO
Zdena Erlebachová a kolektiv MŠ
pracoviště: Jičín
4-02-1-08 Cvičení s míčky
8. leden 2018, 8:30 - 12:30 hodin 
Kateřina Tomíčková
pracoviště: Jičín
4-02-1-09 Hry a cesty k matematické pregramotnosti /Objednávka ZŠ Dolní Bousov
29. - 30. říjen 2018, 8:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Šárka Gabrielová
pracoviště: Jičín
4-03-1-01 Práce s textem v kontextu přípravy k maturitě/IKAP
21. září 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Lenka Krejsová
pracoviště: Jičín
4-03-1-02 Nápadník do hodin českého jazyka II
7. listopad 2018, 12:30 - 16:30 hodin 
Mgr. Jan Horák
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-04-1-01
Angličtina na 2. stupni ZŠ akčně a dynamicky
7. listopad 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
28. listopad 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Pavla Fejfarová, Ph.D.
pracoviště: Jičín
4-04-1-02 Ukázka výuky AJ na 1. stupni ZŠ
23. leden 2019, 9:00 - 12:00 hodin 
Mgr. Jitka Tománková
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-05-1-01
Islám a arabská společnost a kultura
18. říjen 2018, 9:00 - 13:15 hodin 
Mgr. Terezie Dubinová, Ph.D.
pracoviště: Jičín
4-06-1-01 Geometrické modely a matematické funkce v praxi
4. prosinec 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
29. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D. doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D.
pracoviště: Jičín
4-06-1-02 Nápadník do hodin matematiky II
16. leden 2019, 12:30 - 16:30 hodin 
Mgr. Jan Horák
pracoviště: Jičín
4-08-1-01 Netradiční jóga pro děti
17. říjen 2018, 8:30 - 12:30 hodin  OBSAZENO
Kateřina Tomíčková
pracoviště: Jičín
4-08-1-02 Odbourávání stresu pohybem
2. listopad 2018, 8:30 - 14:00 hodin 
Eva Otavová
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-10-1-01
Tvořivá výtvarná dílna
25. říjen 2018, 12:30 - 16:00 hodin 
Olga Lukešová
pracoviště: Jičín
4-10-1-02 Hudební dílna aneb Netahejte kočku za ocas
6. listopad 2018, 8:30 - 13:00 hodin 
Regina Krchňáková
pracoviště: Jičín
4-10-1-03 Vánoční automatická kresba
13. prosinec 2018, 8:00 - 12:00 hodin 
Mgr. Zuzana Weissová
pracoviště: Jičín

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 3270498

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena