Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 18. červen 2018 @ 23:23 CEST
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
1-01-1-01 Asistent pedagoga
7. září 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
20. září 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
5. říjen 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
24. říjen 2017, 9:00 - 17:00 hodin + test 
6. - 7. prosinec 2017, 9:00 - 16:00 hodin závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.; Mgr. Martin Kaliba; Mgr. Šárka Šantrochová a doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-02 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/2. semestr / termín 30.1. zrušen/ PN lektor, nový termín 13.2.2018/ ZRUŠENO
11. září 2017, stáž - sraz v 8:45 hodin Jičín, ukončení v 16:15 
12. září 2017, 9:00 - 16:15 hodin 
26. září 2017, 9:00 - 16:15 hodin 
10. říjen 2017, 9:00 - 16:15 hodin 
17. říjen 2017, 9:00 - 16:15 hodin 
31. říjen 2017, 9:00 - 16:15 hodin 
9. listopad 2017, 9:00 - 15:30 hodin 
21. listopad 2017, 9:00 - 15:30 hodin 
28. listopad 2017, 9:00 - 16:15 hodin 
12. prosinec 2017, 9:30 - 16:00 hodin 
10. leden 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
6. březen 2018, 9:00 - 16:00 hodin/ zrušeno!!!! 
6. březen 2018, 9:00 - 16:00 hodin/ zrušeno!!!! 
plk. JUDr. Břetislav Brejcha, Mgr. Martina Kekulová, Mgr. Jiří Sixta, PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Michaela Veselá
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-03 Osobnostně sociální rozvoj metodika prevence
18. - 19. září 2017, zahájení v 9:30 hodin, ukončení v 16:00 hodin  OBSAZENO
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., Mgr. Helena Kudelová a PhDr. Michaela Peterková
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-04
Studium pedagogiky A/1. semestr
18. září 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
9. listopad 2017, 9:00 - 17:30 hodin 
25. listopad 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
29. listopad 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
1. prosinec 2017, 9:00 - 17:30 hodin 
6. prosinec 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
8. prosinec 2017, 9:00 - 17:30 hodin 
9. leden 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
12. leden 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
17. leden 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.; PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.; Mgr. Irena Loudová, Ph.D. a PhDr. Přemysl Štindl
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-05
Studium pedagogiky B - vychovatel/1. semestr
18. září 2017, 9:00 - 17:30 hodin 
9. listopad 2017, 9:00 - 17:30 hodin 
23. listopad 2017, 9:00 - 17:30 hodin 
4. prosinec 2017, 9:00 - 17:30 hodin 
8. prosinec 2017, 9:00 - 17:30 hodin 
11. prosinec 2017, 9:00 - 17:30 hodin 
14. prosinec 2017, 9:00 - 17:30 hodin 
12. leden 2018, 9:00 - 17:30 hodin 
PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.; PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.; Mgr. Irena Loudová, Ph.D
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-06
Vzdělávací program pro začínající učitele
21. září 2017, 14:00 - 18:00 hodin 
19. říjen 2017, 14:00 - 18:00 hodin 
23. listopad 2017, 14:00 - 18:00 hodin 
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-07 Asistent pedagoga
3. říjen 2017, zahájení 9:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
4. říjen 2017, 9:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
12. říjen 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
2. listopad 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
10. listopad 2017, 9:00 - 14:30 hodin 
24. listopad 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
30. listopad 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
1. prosinec 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
12. prosinec 2017, 9:00 - 17:00 hodin + test 
24. - 25. leden 2018, 9:00 - 17:00 hodin závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Šárka Šantrochová, Mgr. Vratislav Holeček, Mgr. Martin Kaliba, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-08
Zvyšování zdravotní gramotnosti žáků
3. říjen 2017, 9:00 - 14:30 hodin 
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH a Mgr. Eva Havelková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-09 Práva a povinnosti učitele ZŠ
6. říjen 2017, 10:00 - 15:00 hodin 
JUDr. Karel Kašpar
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-10 Š / Třídní kolektivy s inkludovanými žáky
6. říjen 2017, 9:00 - 15:30 hodin 
PaedDr. Zdeňka Kašparová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-11 Spolu a jinak ve vzdělávání
12. říjen 2017, 9:00 - 16:00 hodin  OBSAZENO
13. říjen 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-12 Spolupráce žáků ve vyučovací hodině
17. říjen 2017, 9:00 - 13:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Jana Eibová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-13 Workshop aktivit pro pozitivní třídní klima
19. říjen 2017, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. et Mgr. Petra Kalibová Ambrožová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-14
Š / Zavádění metody CLIL do výuky
31. říjen 2017, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jana Chrásková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-15 Rizikové chování dětí
1. listopad 2017, 9:00 - 15:00 hodin 
PaedDr. Zdeněk Martínek
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-16 Praxe poskytování podpůrných opatření od úvodních konzultací až po vyhodnocení účinnosti
2. listopad 2017, 8:30 - 15:00 hodin 
3. listopad 2017, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Marie Komárová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-17 Metody a formy práce se žáky se speciální vzdělávací potřebou
6. listopad 2017, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Eva Kovářová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-18 Merkur, Lego, Magformers - Podpora polytechnické výchovy na 1. stupni ZŠ
6. listopad 2017, 12:00 - 16:00 hodin 
9. listopad 2017, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Jindra Koberová, RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D. a Ing. Jaromír Kříž
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-19
Zavádění metody CLIL ve výuce na 2. stupni ZŠ
8. listopad 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Michaela Hlaváčová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-20
Skupinová konzultace pro pedagogy ZŠ
15. listopad 2017, 15:00 - 18:00 hodin 
PhDr. Tomáš Komárek
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-21 Příčiny kázeňských přestupků žáků a jejich praktické řešení
16. listopad 2017, 9:00 - 15:00 hodin 
PhDr. Jan Svoboda
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-22 Třídním učitelem - pevně, chytře a zdravě
21. listopad 2017, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jaroslav Vídeňský
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-23 Učitelé v kyber-ohrožení
23. listopad 2017, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-24 Psychosomatické projevy syndromu vyhoření a možnosti jejich prevence - ZMĚNA TERMÍNU z 4.12.2017 na 15.1.2018
15. leden 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-25
Skupinová konzultace pro pedagogy SŠ a VOŠ
6. prosinec 2017, 15:00 - 18:00 hodin 
PhDr. Tomáš Komárek
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-26 Jak se do našich škol dostal Mount Everest?
8. prosinec 2017, 9:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Marek Herman
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-27 Image v praxi pedagoga
14. prosinec 2017, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Renata Kárníková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-40 Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření v praxi základních škol - AKCE NA OBJEDNÁVKU
28. srpen 2017, 9:30 - 17:00 hodin 
Bc. Mgr. Miroslav Jiřička
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-41 Společné vzdělávání v ZŠ - AKCE NA OBJEDNÁVKU
29. srpen 2017, 9:00 - 16:30 hodin 
Mgr. Irena Šimralová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-42 Komunikace s agresivním žákem a rodičem - OBJEDNÁVKA
29. září 2017, 8:30 - 15:00 hod. 
doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-43 Komunikace při problémech vzniklých ve školním prostředí - AKCE NA OBJEDNÁVKU
29. září 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Mgr. Tomáš Komárek
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-44 Asistent pedagoga MB1
13. říjen 2017, zahájení 8:30 - 17:00 hodin 
3. listopad 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
24. listopad 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
1. prosinec 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
8. prosinec 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
15. prosinec 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
19. leden 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
16. únor 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
23. březen 2018, 9:00 - 17:00 hodin + test 
1. červen 2018, závěrečné zkoušky 
PaedDr. Zdeněk Souček, Mgr. Jaroslava Stolařová a Mgr. Tomáš Valenta
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-45 Asistent pedagoga MB2
7. říjen 2017, zahájení 8:30 - 17:00 hodin 
8. říjen 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
14. říjen 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
4. listopad 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
2. prosinec 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
20. leden 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
3. únor 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
10. březen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
24. březen 2018, 9:00 - 17:00 hodin + test 
27. duben 2018, závěrečné zkoušky 
PaedDr. Zdeněk Souček, Mgr. Jaroslava Stolařová a Mgr. Tomáš Valenta
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-46 Studium pedagogiky A / MB
13. říjen 2017, 8:30 - 18:00 hodin 
20. říjen 2017, 9:00 - 18:00 hodin 
10. listopad 2017, 9:00 - 18:00 hodin 
24. listopad 2017, 9:00 - 18:00 hodin 
1. prosinec 2017, 9:00 - 18:00 hodin 
8. prosinec 2017, 9:00 - 18:00 hodin 
15. prosinec 2017, 9:00 - 18:00 hodin 
12. leden 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
PhDr. Daniela Sedláčková, Mgr. Jaroslava Stolařová, PhDr. Ivana Tvrzová a Mgr. Tomáš Valenta
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-47 Studium pedagogiky B / MB
13. říjen 2017, 8:30 - 18:00 hodin 
20. říjen 2017, 9:00 - 18:00 hodin 
10. listopad 2017, 9:00 - 18:00 hodin 
24. listopad 2017, 9:00 - 18:00 hodin 
1. prosinec 2017, 9:00 - 18:00 hodin 
15. prosinec 2017, 9:00 - 18:00 hodin 
12. leden 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
PhDr. Daniela Sedláčková, Mgr. Jaroslava Stolařová, PhDr. Ivana Tvrzová a Mgr. Tomáš Valenta
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-48 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání MB
10. listopad 2017, 9:00 - 18:00 hodin 
25. listopad 2017, 9:00 - 18:00 hodin 
26. listopad 2017, 9:00 - 18:00 hodin 
1. prosinec 2017, 9:00 - 18:00 hodin 
8. prosinec 2017, 9:00 - 18:00 hodin 
15. prosinec 2017, 9:00 - 18:00 hodin 
12. leden 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
26. leden 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
2. únor 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
16. únor 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
23. únor 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
23. březen 2018, 9:00 - 18:00 hodin 
18. květen 2018, závěrečné zkoušky 
PhDr. Daniela Sedláčková, Mgr. Jaroslava Stolařová, PhDr. Ivana Tvrzová a Mgr. Tomáš Valenta
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-49 Asertivita a efektivní komunikace - AKCE NA OBJEDNÁVKU
26. říjen 2017, 9:00 - 16:00 hodin  OBSAZENO
PhDr. Jan Vyhnálek
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-50 Metody a formy práce se žáky se speciální vzdělávací potřebou - AKCE NA OBJEDNÁVKU
26. říjen 2017, 9:00 - 16:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Carmen Simonová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-51 Komunikace při problémech vzniklých ve školním prostředí - AKCE NA OBJEDNÁVKU
26. říjen 2017, 9:00 - 16:00 hodin  OBSAZENO
PhDr. Mgr. Tomáš Komárek
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-52 Asistent pedagoga
27. únor 2018, zahájení 9:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
28. únor 2018, 9:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
9. březen 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
23. březen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
12. duben 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
26. duben 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
10. květen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
25. květen 2018, 9:00 - 17:00 hodin 
22. červen 2018, 9:00 - 17:00 hodin + test 
25. - 26. září 2018, 9:00 - 16:00 hodin závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Šárka Šantrochová, Mgr. Vratislav Holeček, Mgr. Martin Kaliba, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-53
Metody a formy práce se žáky se speciální vzdělávací potřebou - AKCE NA OBJEDNÁVKU
15. prosinec 2017, 9:00 - 16:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Carmen Simonová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
2-01-1-01
Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné škole
11. září 2017, 8:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-1-02
Náměty pro práci v třídnických hodinách
18. říjen 2017, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. et Mgr. Petra Kalibová-Ambrožová, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
2-01-1-03 Co z něj jednou bude? Zaměstnávání a integrace dospívajících a dospělých s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem
29. leden 2018, 9:30 - 16:30 hodin 
Mgr. Štěpán Hejzlar a Bc. Dominika Hejzlarová
pracoviště: Trutnov
2-01-1-04 Pohybové aktivity pro děti s mentálním postižením
31. říjen 2017, 8:30 - 13:00 hodin 
Mgr. Ing. Eva Vingrálková, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
2-01-1-05 Jak nastavit hranice a neříkat ne
1. listopad 2017, 8:30 - 14:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Trutnov
2-01-1-06 Komunikace podporující příznivé klima ve školském prostředí
2. listopad 2017, 9:00 - 15:00 hodin 
Ing. Mgr. Marie Nováková
pracoviště: Trutnov
2-01-1-07 Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě - co by měl pedagog vědět a jak může pomoci?
9. listopad 2017, 8:30 - 13:30 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-1-08
Aktivizační metody ve výuce i ve volnočasových aktivitách
10. listopad 2017, 8:00 - 13:30 hodin 
PhDr. Přemysl Štindl
pracoviště: Trutnov
2-01-1-09 Řešení konfliktních vztahů ve třídě
22. listopad 2017, 8:15 - 14:15 hodin 
Mgr. Martina Kekulová / Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-1-10
Prevence šikany a její řešení u dětí a dospívajících s Aspergerovým syndromem
23. listopad 2017, 9:30 - 16:30 hodin 
Mgr. Julius Bittmann
pracoviště: Trutnov
2-01-1-11 Pozitivní myšlení v praxi
13. prosinec 2017, 8:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Iva Roudná
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-1-12
Práce s problematickými vztahy žáků v třídním kolektivu
16. leden 2018, 9:00 - 13:30 hodin 
Mgr. Oldřich Šolta
pracoviště: Trutnov
2-01-1-13 Jak nastavit hranice a neříkat ne
11. listopad 2017, 8:30 - 14:30 hodin 
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Trutnov
3-01-1-01 Klima školy a klima školní třídy
11. říjen 2017, 9:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Jiří Sixta
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-1-02
Š / Společné vzdělávání v ZŠ
26. - 27. říjen 2017, vždy od 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-03 ADHD - metody v každodenní práci pedagoga
1. listopad 2017, 9:30 - 16:00 hodin 
Mgr. Marie Komárová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-1-04
Utváření vztahů v pracovním kolektivu školy. Vztah pedagogů k nadřízeným a jednání s nimi
7. listopad 2017, 9:00 - 14:30 hodin 
Bc. Mgr. Miroslav Jiřička
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-1-05
Jak efektivně používat metody aktivního učení?
29. listopad 2017, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Hruška
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-1-06
Romský žák ve třídě
4. prosinec 2017, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Helena Kudelová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-07 Společné vzdělávání v ZŠ - OBJEDNÁVKA školy
26. říjen 2017, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
27. říjen 2017, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
4-01-1-01
Náměty pro práci s dětmi s poruchami učení na ZŠ
3. říjen 2017, 9:00 - 14:00 hodin 
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
pracoviště: Jičín
4-01-1-02 Poruchy chování dětí
12. říjen 2017, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Stanislava Emmerlingová
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-01-1-03
Pohled na subkultury a životní styl mládeže
20. říjen 2017, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-01-1-04
Společné vzdělávání v ZŠ/Šablony
23. říjen 2017, 9:00 - 17:00 hodin 
6. listopad 2017, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová a Ing. Alena Čiháková
pracoviště: Jičín
4-01-1-05 Improvizace jako nástroj pro seberozvoj
2. listopad 2017, 9:00 - 15:30 hodin 
Ing. Andrea Moličová a Mgr. Tomáš Jireček
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-01-1-06
Řešení výchovných problémů ve třídě
8. listopad 2017, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Martina Grohmanová
pracoviště: Jičín
4-01-1-07 Didaktické hry a jiné činnosti na 1. stupni ZŠ
16. listopad 2017, 9:00 - 13:30 hodin 
Mgr. Sandra Krejčová
pracoviště: Jičín
4-01-1-08 Komunikace s agresivním žákem a rodičem
28. listopad 2017, 9:00 - 15:30 hodin 
18. leden 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
pracoviště: Jičín
4-01-1-09 Podpůrná opatření ve školách a školských zařízeních
31. srpen 2017, 8:15 - 15:15 hodin 
Ing. Alena Čiháková
pracoviště: Jičín
4-01-1-10 Vedení třídnické hodiny jako prevence nekázně ve třídě/Objednávka ZŠ Železnická, JC
22. listopad 2017, 13:00 - 20:00 hodin 
Mgr. Martina Grohmanová
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
5-01-1-01
Objektivní hodnocení jako prvek pozitivní motivace
20. říjen 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Dana Svobodová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-1-02
Š/Inkluze v práci učitele střední školy
30. říjen 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
PaedDr. Olga Talášková
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-1-03
Řeč povzbuzení
31. říjen 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Jana Bartoňová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-1-04
Školní klima/projekt/zrušeno z důvodu nemoci lektorky
21. listopad 2017, 10:00 - 16:00 hodin 
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-1-05
Š/Principy inkluzivního vzdělávání
29. listopad 2017, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Petra Novotná
pracoviště: Náchod
5-01-1-06 Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
30. listopad 2017, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-1-07
Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí
7. prosinec 2017, 10:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
5-01-1-08 Jak mluvit zněle a barevně a přitom si nenamáhat hlasivky
9. leden 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Kateřina Sluková
pracoviště: Náchod

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 2753029

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena