dbconnect_gl; Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK
Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 23. únor 2020 @ 00:02 CET
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
1-01-2-01 Studium pedagogiky A/2. semestr
5. únor 2019, 8:30 - 15:45 hodin  OBSAZENO
12. únor 2019, 8:30 - 15:45 hodin  OBSAZENO
18. únor 2019, 9:00 - 16:15 hodin  OBSAZENO
19. únor 2019, 8:30 - 15:00 hodin  OBSAZENO
27. březen 2019, 9:00 - 16:15 hodin  OBSAZENO
28. březen 2019, 8:30 - 15:45 hodin  OBSAZENO
25. červen 2019, 9:00 - 15:30 hodin, závěrečné zkoušky  OBSAZENO
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Stolařová a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-02 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/3. semestr
5. únor 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
11. únor 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
18. únor 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
7. březen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
18. březen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
27. březen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
11. duben 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
12. duben 2019, 9:00 - 17:00 
26. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
16. květen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
28. květen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
13. červen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. David Čáp, Ph.D., MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., MUDr. Jela Hrnčiarová, PhDr. Pavel Janský, Ph.D., Mgr. Martin Kaliba, Mgr. Martina Kekulová, Mgr. Světluše Kotrčová, kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, Mgr. Jitka Musilová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-03 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/2. semestr
5. únor 2019, 8:30 - 15:45 hodin 
12. únor 2019, 8:30 - 15:45 hodin 
18. únor 2019, 9:00 - 16:15 hodin 
19. únor 2019, 8:30 - 15:45 hodin 
8. březen 2019, 8:30 - 15:45 hodin 
14. březen 2019, 8:30 - 15:00 hodin 
20. březen 2019, 8:30 - 15:00 hodin 
4. duben 2019, 8:30 - 15:00 hodin 
26. duben 2019, 8:30 - 14:30 hodin 
25. červen 2019, 9:00 - 15:30 hodin, závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Ph.D., Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jaroslava Stolařová a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-04 Studium pedagogiky B - vychovatel/2. semestr
5. únor 2019, 8:30 - 15:45 hodin 
12. únor 2019, 8:30 - 15:45 hodin 
18. únor 2019, 9:00 - 16:15 hodin 
19. únor 2019, 8:30 - 15:45 hodin 
27. březen 2019, 9:00 - 16:15 hodin 
28. březen 2019, 8:30 - 15:45 hodin 
25. červen 2019, 9:00 - 15:30 hodin, závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Stolařová a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-05 Asistent pedagoga
22. - 29. leden 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
6. - 21. únor 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
8. březen 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
11. duben 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
17. květen 2019, 9:00 - 17:00 hodin + test 
19. - 20. červen 2019, 9:00 - 16:00 hodin závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Martin Kaliba, Mgr. Šárka Šantrochová a doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-06 Dětská kresba jako prostředek k rozvoji dítěte
15. únor 2019, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-07 Kurz kritického myšlení
2. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
9. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
23. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
14. květen 2019, 11:00 - 17:30 hodin 
16. květen 2019, 11:00 - 17:30 hodin 
Mgr. Lenka Krejsová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-08 Strategie vedení třídy na 1. stupni ZŠ
25. březen 2019, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Jitka Grohmannová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-09
Kariérové poradenství ve školách v rychle se měnící společnosti
26. březen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Silvie Pýchová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-10
K praxi školního psychologa
29. březen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Miloš Staněk
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-11
Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/40 hodin
1. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
15. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
26. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
10. květen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
24. květen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
17. červen 2019, 9:00 - 14:00 hodin, závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Jan Sýkora, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-12 Poruchy chování dětí
10. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
MUDr. Eva Čápová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-13 Specifické vývojové poruchy učení a chování - základní kurz
16. duben 2019, 8:00 - 17:00 hodin 
17. duben 2019, 8:00 - 17:00 hodin 
18. duben 2019, 8:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Ivana Goddefroy a Mgr. Jaromíra Zajícová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-14 Efektivní spolupráce učitele s asistentem pedagoga
24. duben 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-15 Pravidla a hranice ve vztahu učitel - žák
25. duben 2019, 9:30 - 16:00 hodin 
Mgr. Martina Kekulová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-16 Metody aktivního učení a práce s textem
9. květen 2019, 8:30 - 12:30 hodin 
Mgr. Zdeněk Dlabola
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-17 Práce pedagoga s rizikovými faktory ve výchovně vzdělávacím procesu
10. květen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Miloš Staněk, Mgr. Eliška Stěhulová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-18 Rozvoj sociálních dovedností žáků v rámci primární prevence
14. květen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Jiří Sixta
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-19 ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou
22. květen 2019, 11:30 - 16:00 hodin 
Mgr. Dagmar Jakubská
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-20 Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí
27. květen 2019, 15:00 - 18:00 hodin  OBSAZENO
PhDr. Lidmila Pekařová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-21 Význam dětské kresby ve výtvarné edukaci
4. červen 2019, 13:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Magda Munzarová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-22 Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ - OBJEDNÁVKA
4. únor 2019, 12:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Jarmila Sulovská
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-23 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
1. únor 2019, 8:30 - 13:30 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-24 Stres a prevence syndromu vyhoření - OBJEDNÁVKA
2. - 3. květen 2019, zahájení 9:15, ukončení ve 13:00 hodin 
PhDr. Petra Vávrová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-2-25
Strategie vyšetřování šikany II - OBJEDNÁVKA
28. srpen 2019, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-26 Strategie vyšetřování šikany II - OBJEDNÁVKA
29. srpen 2019, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-27 Komunikace s žáky aneb Proč s nimi neumíme jednat a mluvit - OBJEDNÁVKA
29. srpen 2019, 9:00 - 12:00 hodin 
PhDr. Lidmila Pekařová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-28 Podpůrná opatření ve školách a školských zařízeních - OBJEDNÁVKA
16. únor 2019, 8:30 - 15:30 hod. 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-29 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
15. březen 2019, 12:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-30 Práce se žáky se SPU na SŠ - OBJEDNÁVKA
26. červen 2019, 10:00 - 16:30 hod. 
Mgr. Carmen Simonová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-31 Studium pro asistenty pedagoga
12. červen - 2. červenec 2019, zahájení 9:00 - 17:00 hodin 
13. červen 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
25. červen 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
27. červen 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
2. červenec 2019, 9:00 - 14:30 hodin 
6. září 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
20. září 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
18. říjen 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
8. listopad 2019, 9:00 - 17:00 hodin + test 
3. - 4. prosinec 2019, 9:00 - 16:00 hodin závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.; Mgr. Vratislav Holeček; Mgr. Martin Kaliba, Ph.D.; Mgr. Šárka Šantrochová; doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a další zkušení lektoři
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-32 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
11. březen 2019, 7:00 - 12:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-33 Strategie vyšetřování šikany II - OBJEDNÁVKA
12. březen 2019, 7:00 - 12:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-34 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
14. březen 2019, 13:00 - 18:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-35 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
12. březen 2019, 13:00 - 18:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-36 Strategie vyšetřování šikany II - OBJEDNÁVKA
26. březen 2019, 13:00 - 18:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-37 Strategie vyšetřování šikany II - OBJEDNÁVKA
28. březen 2019, 13:00 - 18:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-38 Konfliktní situace ve škole - OBJEDNÁVKA
5. březen 2019, 10:00 - 17:00 hod. 
PhDr. Petra Vávrová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-39 Vedení třídnických hodin - OBJEDNÁVKA
27. únor 2019, 14:00 - 18:00 hodin 
Mgr. Jiří Sixta
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-40 Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti - OBJEDNÁVKA
11. duben 2019, 12:00 - 18:30 hodin 
Mgr. Jarmila Sulovská
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-41 Komunikace podporující příznivé klima ve školském prostředí - OBJEDNÁVKA
17. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Ing. Mgr. Marie Nováková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-42 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů - OBJEDNÁVKA
12. duben 2019, 14:00 - 20:00 hodin 
13. duben 2019, 9:00 - 13:00 hodin 
23. duben 2019, 9:00 - 15:00 hodin 
doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D., PhDr. Zdenko Matula
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-43 Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA
29. duben 2019, 15:00 - 20:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-44 Metody a formy práce se žáky se speciální vzdělávací potřebou - OBJEDNÁVKA
17. červen 2019, 13:30 - 17:00 hodin 
18. červen 2019, 13:30 - 17:00 hodin 
Mgr. Carmen Simonová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-45 Vybraná témata ze speciální pedagogiky - OBJEDNÁVKA
28. srpen 2019, 9:00 - 16:00 
Mgr. Stanislava Emmerlingová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-46 Řešení konfliktních vztahů ve třídě - OBJEDNÁVKA
29. srpen 2019, 8:30 - 16:00 hodin 
Mgr. Martina Kekulová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-47 Podpůrná opatření prakticky - OBJEDNÁVKA
28. srpen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Ivana Goddefroy
pracoviště: Hradec Králové
2-01-2-01 Vybraná témata ze speciální pedagogiky
7. březen 2019, 8:00 - 12:30 hodin 
Mgr. Stanislava Emmerlingová
pracoviště: Trutnov
2-01-2-02 Třídní klima prakticky - kooperace, pravidla, soudržnost
15. březen 2019, 8:30 - 12:30 hodin 
Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
2-01-2-03 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce
4. duben 2019, 8:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Jana Jedličková
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-2-04
Možnosti řešení kyberšikany. Netolismus a gambling
9. duben 2019, 8:30 - 16:00 hodin 
Bc. Tomáš Velička
pracoviště: Trutnov
2-01-2-05 Vztahy a spolupráce v dětském kolektivu
10. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Karel Opravil
pracoviště: Trutnov
2-01-2-06 Práce učitele s nestandardním typem žáka
11. duben 2019, 8:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Karel Opravil
pracoviště: Trutnov
2-01-2-07 Zdravý hlas
12. duben 2019, 10:30 - 16:00 hodin 
Mgr. Kateřina Sluková
pracoviště: Trutnov
2-01-2-08 Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí na 1. stupni ZŠ včetně SVP
24. duben 2019, 8:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Stanislava Emmerlingová
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-2-09
Magformers. Podpora polytechnické výchovy
25. duben 2019, 8:30 - 15:00 hodin 
RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-2-10
Práce s loutkou ve vzdělávacím procesu
30. duben 2019, 8:00 - 12:00 hodin 
Mgr. Zdeněk Petržela
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-2-11
Vývojové charakteristiky dospívání aneb Puberta je, když...
17. květen 2019, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jakub Kozák
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-2-12
Neadaptivní chování ve škole i v osobním životě
20. květen 2019, 8:00 - 14:30 hodin 
PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-2-13
Osobnostní rozvoj pedagogů a vychovatelů školských zařízení
22. květen 2019, 8:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
2-01-2-14 Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí
23. květen 2019, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Trutnov
2-01-2-15 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů
28. květen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
2-01-2-16 Základy psychohygieny pedagogických pracovníků
29. květen 2019, 8:00 - 14:30 hodin 
PhDr. Alena Dědečková
pracoviště: Trutnov
2-01-2-17 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů v oblasti sebepoznání, komunikace / OBJEDNÁVKA
20. červen 2019, 14:30 - 18:45 hodin  OBSAZENO
21. červen 2019, 9:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
22. červen 2019, 9:00 - 18:15 hodin  OBSAZENO
PhDr. Eva Švarcová, Ph.D., doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. a MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
3-01-2-01
Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole
11. březen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-2-02
Inspirace, náměty a zkušenosti ze zprostředkovaného učení FIE
29. březen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Petra Dočkalová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-03 Děti s vývojovým traumatem
10. duben 2019, 9:00 -16:00 hodin 
Mgr. Jana Bartoňová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-04 Příčiny vzniku rizikového chování dětí a žáků
25. duben 2019, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-05 Jak mluvit zněle a barevně a přitom si nenamáhat hlasivky
3. květen 2019, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Kateřina Sluková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-06 Pozitivní myšlení v praxi II
17. květen 2019, 9:30 - 14:30 hodin 
Mgr. Iva Roudná
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-2-07
Image v praxi pedagoga
29. květen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Renata Kárníková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-08 Psychohygiena pedagogických pracovníků
31. květen 2019, 9:00 - 13:00 hodin 
PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-09 Jak asertivně na manipulaci
10. červen 2019, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
PhDr. Petr Brichcín, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-10 Komunikační dovednosti učitelů ZUŠ/OBJEDNÁVKA
27. srpen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Mgr. Tomáš Komárek
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-11 Koho vlastně zlobí zlobiví žáci? / OBJEDNÁVKA
27. srpen 2019, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Petr Dřínovský
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
4-01-2-01 Agrese a agresivita u dětí a mládeže
20. únor 2019, 9:00 - 15:00 hodin 
PaedDr. Zdeněk Martínek
pracoviště: Jičín
4-01-2-02 Podpůrná opatření prakticky
27. únor 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Ivana Goddefroy
pracoviště: Jičín
4-01-2-03 Možnosti práce se třídou na začátku školního roku
26. březen 2019, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Martina Kekulová
pracoviště: Jičín
4-01-2-04 Poruchy chování dětí
27. březen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Stanislava Emmerlingová
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-01-2-05
Zatraktivnění výuky ve škole
4. duben 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Jan Svoboda
pracoviště: Jičín
4-01-2-06 Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
5. duben 2019, 9:00 - 13:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.
pracoviště: Jičín
4-01-2-07 Jak vědomě předcházet syndromu vyhoření
23. květen 2019, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Anna Svobodová, DiS.
pracoviště: Jičín
4-01-2-08 Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ / Objednávka
27. březen 2019, 13:30 - 19:30 hodin 
10. duben 2019, 13:30 - 19:30 hodin 
Mgr. Jarmila Sulovská
pracoviště: Jičín
4-01-2-09 Vybraná témata ze speciální pedagogiky
26. srpen 2019, 10:00 - 16:30 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Jičín
4-01-2-10 Komunikace s žáky aneb Proč s nimi neumíme jednat a mluvit/Objednávka
2. březen 2020, 12:30 - 15:30 hodin 
PhDr. Lidmila Pekařová
pracoviště: Jičín
4-01-2-11 Setkání učitelů ZUŠ. Osobnostně sociální výchova/Objednávka
26. - 28. srpen 2019, 10:00 - 19:30 hodin 
27. srpen 2019, 9:00 - 16:30 hodin 
28. srpen 2019, 10:00 - 14:00 hodin 
MUDr. Hadaš, Jan Holata, Mgr. Martin Kaliba, Mgr. Markéta Mrázková
pracoviště: Jičín
4-01-2-12 Sebereflexe a zdravý životní styl - prevence proti vyhoření osobnosti
27. srpen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
MUDr. Lubomír Hadaš
pracoviště: Jičín
4-01-2-13 Setkání učitelů ZUŠ. Osobnostně sociální výchova
28. srpen 2019, 10:00 - 15:30 hodin 
Jan Holata, Mgr. Markéta Mrázková
pracoviště: Jičín
5-01-2-01 Děti potřebují hranice
19. únor 2019, 9:00 - 13:00 hodin 
PhDr. Jana Mervartová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-02
Centra aktivit jako nekonečný zdroj situací k učení
25. únor 2019, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Pavlína Moravcová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-03
Jak předejít socializačním obtížím žáků ve školách a školských zařízeních
1. březen 2019, 9:30 - 14:30 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Náchod
5-01-2-04 Duševní rovnováha aneb Jak si udržet všech pět pohromadě
12. březen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Petr Brichcín, Ph.D.
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-05
Jsem duševně nemocný, nerozumím vám
15. březen 2019, 13:00 - 16:00 hodin 
Bc. Lucie Pacovská
pracoviště: Náchod
5-01-2-06 Hodnocení žáků, jejich práce a dovedností
18. březen 2019, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Jiří Hruška
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-07
Komunikace s rodiči
21. březen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. David Čáp, Ph.D.
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-08
Využití pohádkových motivů v práci se žáky s potřebou podpůrných opatření
27. březen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Ivana Goddefroy
pracoviště: Náchod
5-01-2-09 Plán pedagogické podpory a IVP
2. duben 2019, 9:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Zuzana Pavelová
pracoviště: Náchod
5-01-2-10 Komunikační dovednosti učitelů ZUŠ
12. duben 2019, 9:00 - 16:00 hodin  OBSAZENO
PhDr. Mgr. Tomáš Komárek
pracoviště: Náchod
5-01-2-11 Strategie vyšetřování šikany I
25. duben 2019, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-12
Nedirektivní komunikace se žákem
13. květen 2019, 9:30 - 16:00 hodin 
PhDr. Mgr. Leona Dolejšová
pracoviště: Náchod
5-01-2-13 Asertivita a efektivní komunikace
16. květen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Zdenko Matula
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-14
Zprostředkované učení pro cizince a autisty
24. květen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Petra Dočkalová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-15
Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné škole
30. květen 2019, 8:30 - 16:00 hodin 
Mgr. Iva Lüftnerová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-2-16
Psychosomatické obtíže u dětí a žáků/POZOR změna termínu na 7.5.2019!
7. květen 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Dagmar Jakubská
pracoviště: Náchod
5-01-2-17 Strategie vedení třídy na 1. stupni ZŠ/OBJEDNÁVKA
18. duben 2019, 8:00 -13:00 hodin 
Mgr. Jitka Grohmannová
pracoviště: Náchod
5-01-2-18 Den učitelů
20. březen 2019, 16:00 - 19:00 hodin  OBSAZENO
- - -
pracoviště: Náchod

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 3678996

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena