Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 18:37 CEST
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
1-01-1-01 Studium pro asistenty pedagoga
6. září 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
20. září 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
18. říjen 2019, 9:00 - 17:00 hodin 
8. listopad 2019, 9:00 - 17:00 hodin + test 
3. - 4. prosinec 2019, 9:00 - 16:00 hodin závěrečné zkoušky 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Martin Kaliba, Ph.D., Mgr. Šárka Šantrochová, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-02 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/4. semestr
18. září 2019, 9:00 - 13:00 hodin 
25. září 2019, 9:00 - 16:00 hodin, stáže 
23. říjen 2019, 9:00 - 13:00 hodin, stáž 
5. prosinec 2019, 9:00 - 16:00 hodin, závěrečné zkoušky 
Mgr. Martin Kaliba, Mgr. Jaroslav Kotek, Bc. Eva Mifková, Mgr. Michaela Veselá, Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-03 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/1. semestr
24. září 2019, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
3. říjen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
17. říjen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
5. listopad 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
13. listopad 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
26. listopad 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
12. prosinec 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
8. leden 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
21. leden 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
tým odborných lektorů
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-04 Psychosomatické obtíže u dětí a žáků
8. říjen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Dagmar Jakubská
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-05 Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole
9. říjen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-06 Výchova bez poražených
14. říjen 2019, 9:00 - 13:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Jan Vávra
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-07 Metody aktivního učení a práce s textem
15. říjen 2019, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Zdeněk Dlabola
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-08 Studium pro asistenty pedagoga
23. říjen 2019, 9:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
24. říjen 2019, 9:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
23. leden 2020, 9:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
28. leden 2020, 9:00 - 17:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Vratislav Holeček, Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-09
Strukturované učení s vizuální podporou u dětí s PAS
24. říjen 2019, 9:30 - 15:30 hodin 
Ing. Miroslava Jelínková, CSc.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-10 Studium pedagogiky A/1. semestr
31. říjen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
6. listopad 2019, 9:00 - 16:15 hodin 
18. listopad 2019, 9:00 - 16:15 hodin 
3. prosinec 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
11. prosinec 2019, 9:00 - 16:15 hodin 
9. leden 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
22. leden 2020, 9:00 - 16:00 hodin 
29. leden 2020, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Irena Loudová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Stolařová, Mgr. Jan Sýkora, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-11 Studium pedagogiky B - vychovatel/1. semestr
31. říjen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
6. listopad 2019, 9:00 - 16:15 hodin 
18. listopad 2019, 9:00 - 16:15 hodin 
3. prosinec 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
11. prosinec 2019, 9:00 - 16:15 hodin 
9. leden 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
22. leden 2020, 9:00 - 16:00 hodin 
29. leden 2020, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Irena Loudová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Stolařová, Mgr. Jan Sýkora, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-12 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání / 1. semestr
31. říjen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
6. listopad 2019, 9:00 - 13:00 hodin 
18. listopad 2019, 9:00 - 16:15 hodin 
3. prosinec 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
11. prosinec 2019, 9:00 - 16:15 hodin 
9. leden 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
22. leden 2020, 9:00 - 16:00 hodin 
29. leden 2020, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Ph.D., Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Jaroslava Stolařová, Mgr. Jan Sýkora, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-13 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání
31. říjen 2019, 12:15 - 17:00 hodin 
6. listopad 2019, 9:00 - 16:15 hodin 
18. listopad 2019, 9:00 - 16:15 hodin ZMĚNA TERMÍNU na 11.12. 
3. prosinec 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
11. prosinec 2019, 9:00 - 13:15 hodin 
22. leden 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Stolařová, Mgr. Jan Sýkora a PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-14 Jak efektivně zvládat hněv a agresivitu žáků a rodičů
7. listopad 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Roman Pavlovský a PaedDr. Jiří Pilař
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-15 Aktivní učení jako prostředek k dlouhodobému zapamatování učiva
13. listopad 2019, 9:30 - 16:00 hodin 
Mgr. Barbara Pospíšilová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-16 Jak asertivně na manipulaci
19. listopad 2019, 9:30 - 14:30 hodin 
PhDr. Petr Brichcín, PhD., MBA
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-17 Dyslexie a dysortografie prakticky
20. listopad 2019, 9:00 - 14:30 hodin 
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-01-1-18
Úvod do teorie a praxe sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k problematice škol
21. listopad 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Světluše Kotrčová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-19 Proč roste agresivita u dětí?
25. listopad 2019, 15:00 - 18:00 hodin 
PhDr. Lidmila Pekařová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-20 Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí
29. listopad 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-21 Sebereflexe a zdravý životní styl - prevence proti vyhoření osobnosti
10. leden 2020, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
PhDr. Jan Svoboda
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-22 Vzdělávání, přístupy a podpora dětí a žáků s poruchou autistického spektra a s Aspergerovým syndromem
15. leden 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-23 Metody aktivního učení a hodnocení žáků - OBJEDNÁVKA
2. září 2019, 11:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Jiří Hruška
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-24 Strategie vyšetřování šikany II
6. září 2019, 12:30 - 17:30 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-25 Podpůrná opatření prakticky - OBJEDNÁVKA
12. září 2019, 10:00 - 16:30 hodin 
Mgr. Ivana Goddefroy
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-26 Metody a formy práce se žáky se speciální vzdělávací potřebou - OBJEDNÁVKA
19. září 2019, 13:30 - 20:00 hodin 
Mgr. Carmen Simonová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-27 Práce se žáky se SPU na SŠ
20. září 2019, 9:00 - 15:30 hod. 
Mgr. Carmen Simonová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-28 Efektivní spolupráce učitele s asistentem pedagoga - OBJEDNÁVKA
31. říjen 2019, 13:00 - 16:30 hodin 
1. listopad 2019, 9:00 - 12:30 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-29 Vzdělávání, přístupy a podpora dětí a žáků s poruchou autistického spektra a s Aspergerovým syndromem
13. leden 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-30 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání / OBJEDNÁVKA
2. listopad 2019, 8:45 - 15:15 hodin  OBSAZENO
3. listopad 2019, 8:45 - 15:15 hodin  OBSAZENO
8. listopad 2019, 14:00 - 18:00 hodin  OBSAZENO
9. listopad 2019, 8:45 - 16:15 hodin  OBSAZENO
10. listopad 2019, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
15. listopad 2019, 13:00 - 16:00 hodin  OBSAZENO
30. listopad 2019, 9:00 - 13:00 hodin, obhajoba záv. práce a zkouška  OBSAZENO
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Jan Sýkora a PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-31 ADHD - metody v každodenní práci pedagoga
31. leden 2020, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Kateřina Papoušková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-32 Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole - OBJEDNÁVKA
14. leden 2020, 14:30 - 18:00 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-1-33 Jak komunikovat s rodičem otevřeně a s respektem - OBJEDNÁVKA
31. leden 2020, 8:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Marie Komárová
pracoviště: Hradec Králové
2-01-1-01 Náměty pro práci s dětmi s poruchami učení na ZŠ
2. říjen 2019, 8:30 - 15:00 hodin 
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
pracoviště: Trutnov
2-01-1-02 Poruchy chování dětí
3. říjen 2019, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Stanislava Emmerlingová
pracoviště: Trutnov
2-01-1-03 Psychosomatické projevy syndromu vyhoření a možnosti jejich prevence
17. leden 2020, 8:00 - 14:30 hodin 
doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
2-01-1-04 Praktická komunikace s rodiči, žáky a kolegy
5. listopad 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-1-05
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů
7. - 9. listopad 2019, zahájení v 10:00 hodin, ukončení v 11:30 hodin 
PhDr. Zdenko Matula a doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
2-01-1-06 Kopírují nás, anebo chtějí odlišovat?
15. listopad 2019, 13:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Lidmila Pekařová
pracoviště: Trutnov
2-01-1-07 Rodiče dnešní doby
16. listopad 2019, 9:00 - 12:00 hodin 
PhDr. Lidmila Pekařová
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-1-08
Fenomén YouTuber
7. leden 2020, 10:00 - 16:30 hodin 
Mgr. Jan Kulhánek
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-1-09
Komunikace při problémech vzniklých ve školním prostředí POZOR, PROGRAM ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 6.3.2020
13. leden 2020, 8:00 - 14:30 hodin 
PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-01-1-10
Příprava třídních učitelů
20. leden 2020, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Karel Opravil
pracoviště: Trutnov
2-01-1-11 Třídní kolektivy s inkludovanými žáky / OBJEDNÁVKA
30. říjen 2019, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
PaedDr. Zdeňka Kašparová
pracoviště: Trutnov
3-01-1-01 Pelmel pro výchovné poradce
3. říjen 2019, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Libuše Třískalová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-1-02
Náměty pro práci v třídnických hodinách
11. říjen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-03 Podpůrná opatření prakticky
14. říjen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Ivana Goddefroy
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-1-04
Etika - sociální rozdíly mezi žáky a výchova k prosociálnímu chování
17. říjen 2019, 9:00 - 14:30 hodin 
Ing. Mgr. Marie Nováková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-1-05
Objektivní hodnocení jako prvek pozitivní motivace
24. říjen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Dana Svobodová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-06 Třídní kolektivy s inkludovanými žáky
4. listopad 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
PaedDr. Zdeňka Kašparová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-1-07
Začleňování a vzdělávání žáků - cizinců v praxi ZŠ
11. listopad 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-08 Hravá logopedie v praxi
15. listopad 2019, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-09 Řešení výchovných problémů dětí na základní škole
18. listopad 2019, 9:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Jitka Nováková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-10 Autorita učitele a pedagogická komunikace
25. listopad 2019, 9:30 - 16:00 hodin 
PhDr. Zdenko Matula
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-11 ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou
3. prosinec 2019, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Dagmar Jakubská
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-1-12
Edukativní program primární prevence rizikového chování pro pedagogy
9. prosinec 2019, 9:00 - 15:00 hodin 
13. leden 2020, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Jitka Musilová, DiS. a Mgr. Zdenka Ženatová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-01-1-13
Řeč povzbuzení
10. prosinec 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jana Bartoňová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-1-14 Základy psychohygieny pedagogických pracovníků - OBJEDNÁVKA
31. říjen 2019, 8:30 - 15:00 hodin 
PhDr. Alena Dědečková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
4-01-1-01
Prevence rizikového chování žáků
25. září 2019, 9:00 - 13:30 hodin 
PaedDr. Zdeněk Martínek
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-01-1-02
Vzdělávání žáků s PAS v běžné škole
11. říjen 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Miroslav Vosmik
pracoviště: Jičín
4-01-1-03 Rozvoj grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení
4. listopad 2019, 9:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
pracoviště: Jičín
4-01-1-04 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání
19. listopad 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
pracoviště: Jičín
4-01-1-05 Ukázka výuky při práci s žáky s potřebou podpůrných opatření
25. listopad 2019, 8:30 - 14:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Jaromíra Zajícová a Mgr. Ivana Goddefroy
pracoviště: Jičín
4-01-1-06 Specifické funkce hemisfér mozku, jejich dominance a laterální souvislosti
27. listopad 2019, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Stanislava Emmerlingová
pracoviště: Jičín
4-01-1-07 Dramatická výchova jako prostředek pro začlenění dětí do skupiny
29. listopad 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.
pracoviště: Jičín
4-01-1-08 Jak se vědomě správně rozhodovat
12. prosinec 2019, 9:00 - 13:30 hodin 
Mgr. Anna Svobodová, DiS.
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-01-1-09
Základní techniky práce s dítětem v krizi
22. leden 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
pracoviště: Jičín
4-01-1-10 Setkání učitelů ZUŠ. Osobnostně sociální výchova v práci učitele
4. září 2019, 9:00- 12:30 hodin 
doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-01-1-11
Praktická komunikace s rodiči, žáky a kolegy/ Objednávka
9. duben 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Jan Svoboda
pracoviště: Jičín
5-01-1-01 Herní aktivity pro dobré vztahy ve skupině
27. září 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
5-01-1-02 Jak hrát divadlo s dětmi virtuální doby
31. říjen 2019, 9:00 - 12:00 hodin 
Mgr. Ladislav Peřina
pracoviště: Náchod
5-01-1-03 Základy psychohygieny pedagogických pracovníků
4. listopad 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Alena Dědečková
pracoviště: Náchod
5-01-1-04 Zdravý hlas
5. listopad 2019, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Kateřina Sluková
pracoviště: Náchod
5-01-1-05 Pohled na subkultury a životní styl mládeže
9. leden 2020, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Martin Kaliba
pracoviště: Náchod
5-01-1-06 Strategie vyšetřování šikany II
5. prosinec 2019, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jiří Maléř
pracoviště: Náchod
5-01-1-07 Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce
9. prosinec 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Jana Jedličková
pracoviště: Náchod
5-01-1-08 Metody práce s dětmi s poruchou autistického spektra
13. prosinec 2019, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Petra Hrdinová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-01-1-09
Nadané dítě v předškolním a raném školním věku
3. leden 2020, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Jana Havigerová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
5-01-1-10 Prevence rizikového chování a trestněprávní přesah každodenních situací
10. leden 2020, 9:00 - 16:00 hodin 
kpt. PhDr. Ondřej Moravčík
pracoviště: Náchod

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 3916983

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena