Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. leden 2021 @ 06:18 CET
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
1-01-2-01 Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/4. semestr
3. únor 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
10. únor 2021, čas bude upřesněn 
17. únor 2021, čas bude upřesněn 
24. únor 2021, čas bude upřesněn 
17. březen 2021, 9:00 - 16:30 hodin 
25. březen 2021, 8:00 - 12:00 hodin 
31. březen 2021, 9:00 - 16:30 hodin 
7. duben 2021, čas bude upřesněn 
14. duben 2021, 9:00 - 16:30 hodin 
2. červen 2021, 8:00 - 16:00 hodin, závěrečné zkoušky 
tým odborných lektorů
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-02 Studium pedagogiky A/2. semestr
3. únor 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
9. únor 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
11. únor 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
18. únor 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
24. únor 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
10. březen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
18. březen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
31. březen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
8. duben 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
15. duben 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
kolektiv odborných lektorů
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-03 Studium pedagogiky B - vychovatel/2. semestr
3. únor 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
9. únor 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
11. únor 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
18. únor 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
24. únor 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
10. březen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
18. březen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
31. březen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
8. duben 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
15. duben 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
kolektiv odborných lektorů
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-04 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/2. semestr
3. únor 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
9. únor 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
11. únor 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
18. únor 2021, 9:00 - 16:00 hodin 
24. únor 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
10. březen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
31. březen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
8. duben 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
15. duben 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
5. květen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
kolektiv odborných lektorů
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-05 Studium pro asistenty pedagoga/pokračování studia
4. únor 2021, 9:00 - 17:00 hodin 
25. únor 2021, 9:00 - 17:00 hodin 
5. březen 2021, 9:00 - 17:00 hodin 
25. - 26. březen 2021, 9:00 - 17:00 hodin závěrečné zkoušky 
tým odborných lektorů
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-06 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/2. semestr
11. únor 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
18. únor 2021, 9:00 - 16:00 hodin 
24. únor 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
31. březen 2021, 8:00 - 9:00 hodin - závěrečné zkoušky 
kolektiv odborných lektorů
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-07 Badatelsky orientovaná výuka ve Škole bez poražených
1. březen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Kateřina Vrtišková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-08 Období dospívání a komunikace s dospívajícími z pohledu psychologie
15. březen 2021, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-09 Základní techniky práce s dítětem v krizi
17. březen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-10 Kooperativní a párové učení
25. březen 2021, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Lukáš Heřman
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-11 Praktické náměty pro práci asistenta pedagoga ve třídě
26. březen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-12 Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
31. březen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jana Jedličková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-13 Nadaní žáci, jejich specifika a možnosti identifikace
12. duben 2021, 9:00 - 12:30 hodin 
PhDr. Radka High, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-14 Psychologie v krizových situacích aneb Co nám v krizi může pomoci
20. duben 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
kpt. PhDr. Lenka Vlášková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-15 Formativní hodnocení prostřednictvím map učebního pokroku
27. duben 2021, 10:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Jindra Plamitzerová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-16 Jak komunikovat s rodičem otevřeně a s respektem
6. květen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Marie Komárová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-17 Práce s doporučením školského poradenského zařízení - webinář
20. květen 2021, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Jana Jedličková
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-18 Emušáci a emoční inteligence
25. květen 2021, 9:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Sylvia Jančiová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-19 Nenásilná komunikace jako nástroj prevence konfliktů
27. květen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Janka Kosecová
pracoviště: Hradec Králové
1-01-2-20 Stimulační program MAXÍK
8. - 9. červen 2021, 8:30 - 16:30 hodin 
Mgr. Pavla Bubeníčková
pracoviště: Hradec Králové
2-01-2-01 Specifické poruchy učení
29. březen 2021, 8:30 - 15:00 hodin 
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
pracoviště: Trutnov
2-01-2-02 Formativní hodnocení žáků
14. duben 2021, 8:00 - 12:00 hodin 
Mgr. Karel Bárta
pracoviště: Trutnov
2-01-2-03 Jak asertivně na manipulaci. Nenásilná komunikace - webinář
15. duben 2021, 9:00 – 13:45 hodin 
PhDr. Petr Brichcín, Ph.D., MBA
pracoviště: Trutnov
2-01-2-04 Principy inkluzivního vzdělávání
22. duben 2021, 9:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Petra Novotná
pracoviště: Trutnov
2-01-2-05 Třídní kolektivy ve společném vzdělávání
26. duben 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
PaedDr. Zdeňka Kašparová
pracoviště: Trutnov
2-01-2-06 Tajemství úspěchu dětí a žáků - dílčí funkce a jejich pozitivní rozvoj
29. duben 2021, 8:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Lenka Theodora Ficová
pracoviště: Trutnov
2-01-2-07 Prevence, diagnostika a řešení drogových, internetových a jiných závislostí ve školách a školských zařízeních
3. květen 2021, 10:00 - 14:30 hodin 
4. květen 2021, 9:00 - 13:30 hodin 
Bc. Tomáš Velička
pracoviště: Trutnov
2-01-2-08 Práce s dětmi a žáky se sluchovým postižením
11. květen 2021, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Jana Švehlová
pracoviště: Trutnov
2-01-2-09 Jak cvičit s dětmi s poruchou autistického spektra
11. červen 2021, 9:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Dana Cejpková
pracoviště: Trutnov
2-01-2-10 Jak přistupovat ke komunikaci s rodiči
24. červen 2021, 8:30 - 15:00 hodin 
Bc. Tomáš Velička
pracoviště: Trutnov
2-01-2-11 Budeme mít školáka - webinář / OBJEDNÁVKA
4. únor 2021, 15:00 - 18:00 hodin 
PhDr. Lidmila Pekařová
pracoviště: Trutnov
2-01-2-12 Jak vést neformálně rodičovské schůzky, bez dominance známek / OBJEDNÁVKA
20. květen 2021, 13:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Lidmila Pekařová
pracoviště: Trutnov
2-01-2-13 Stress-relaxace, jak prožít spokojený život a nezbláznit se, při zátěžové profesi / OBJEDNÁVKA
27. květen 2021, 13:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Lidmila Pekařová
pracoviště: Trutnov
2-01-2-14 Komunikace ve školství / OBJEDNÁVKA
25. srpen 2021, 13:00 - 16:00 hodin 
PhDr. Lidmila Pekařová
pracoviště: Trutnov
3-01-2-01 Rozvoj grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení
16. únor 2021, 9:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-02 Prevence rizikového chování a trestněprávní přesah každodenních situací
23. únor 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
kpt. PhDr. Ondřej Moravčík
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-03 Vzdělávání a přístup k žákům s narušenou komunikační schopností (NKS) - webinář
2. březen 2021, 15:00 - 18:30 hodin 
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-04 Konfliktní situace ve škole
11. březen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Zdenko Matula
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-05 Errorologie v pedagogickém kontextu
19. březen 2021, 9:00 - 14:30 hodin 
PhDr. Petr Brichcín, Ph.D., MBA
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-06 Distanční vzdělávání a kybernetická bezpečnost pro méně zkušené
30. březen 2021, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Tomáš Hamberger
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-07 Distanční vzdělávání a kybernetická bezpečnost pro zkušené
31. březen 2021, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Tomáš Hamberger
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-08 Nordic Walking pro zdraví
8. duben 2021, 13:00 - 17:00 hodin 
Jakub Jirásek
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-09 Magformers. Podpora polytechnické výchovy
12. duben 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-10 Pocit bezmoci v práci pedagoga
15. duben 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Karel Opravil
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-11 Základní techniky práce s dítětem v krizi
21. duben 2021, 9:30 - 15:30 hodin 
Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-12 Postup školy při realizaci PO 2. - 5. stupně podpory
28. duben 2021, 9:30 - 15:30 hodin 
Mgr. Šárka Šantrochová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-13 Dramatická výchova jako prostředek pro začlenění dětí do skupiny
4. květen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-14 Praktická komunikace s rodiči, žáky a kolegy
5. květen 2021, 9:00 - 14:00 hodin 
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-15 ADHD - osvědčené přístupy v každodenní práci pedagoga
7. květen 2021, 8:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Marie Komárová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-16 Metody práce s dětmi s poruchou autistického spektra
14. květen 2021, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Petra Hrdinová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-17 Profesionální sebereflexe a plán osobního profesního růstu pedagoga
17. květen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-01-2-18 První kroky ke čtení - smyslové percepce a řeč, základ pro osvojování čtení
3. červen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
4-01-2-01 Role asistenta pedagoga při vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra
17. únor 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Markéta Jirásková
pracoviště: Jičín
4-01-2-02 Jak usnadnit přechod dětí z MŠ na ZŠ; metody a formy práce
25. únor 2021, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Helena Vlčková
pracoviště: Jičín
4-01-2-03 Řešení konfliktních vztahů ve třídě
3. březen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Martina Kekulová
pracoviště: Jičín
4-01-2-04 Tajemství úspěchu dítěte - dílčí funkce a jejich pozitivní rozvoj
10. březen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Lenka Theodora Ficová
pracoviště: Jičín
4-01-2-05 ADHD - osvědčené přístupy v každodenní práci pedagoga
22. duben 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Martin Kaliba, Ph.D.
pracoviště: Jičín
4-01-2-06 Leváctví, zkřížená a nevyhraněná lateralita u dětí v MŠ a 1. stupni ZŠ
6. květen 2021, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jana Klementová
pracoviště: Jičín
4-01-2-07 Rizikové chování dětí
27. květen 2021, 9:00 - 14:30 hodin 
PaedDr. Zdeněk Martínek
pracoviště: Jičín
4-01-2-08 Setkání učitelů ZUŠ/ Objednávka ZUS
25. - 27. srpen 2021, 9:00 -15:30 hodin 
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., Robert Křepinský, Jan Holata
pracoviště: Jičín
5-01-2-01 Konec školní nudy/POZOR ZMĚNA TERMÍNU!
22. červen 2021, 9:00 - 15:30 hodin  
Mgr. Dagmar Sieglova, MSEd., Ph.D.
pracoviště: Náchod
5-01-2-02 Děti s vývojovým traumatem a jejich speciální vzdělávací potřeby
24. únor 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jana Bartoňová
pracoviště: Náchod
5-01-2-03 Problematika poruch chování a specifika práce s dětmi s poruchou chování
8. březen 2021, 8:30 - 14:00 hodin 
PhDr. Alena Dědečková
pracoviště: Náchod
5-01-2-04 Asistent pedagoga a žák - naladěná komunikace
24. březen 2021, 8:30 - 13:30 hodin 
Bc. Ing. Taťána Blažková
pracoviště: Náchod
5-01-2-05 Jak komunikovat s rodičem otevřeně a s respektem
16. duben 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Marie Komárová
pracoviště: Náchod
5-01-2-06 Projekty a projektové vyučování
26. duben 2021, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Jiří Hruška
pracoviště: Náchod
5-01-2-07 Etickou výchovou proti sociálně nežádoucímu chování
30. duben 2021, 9:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
5-01-2-08 Rozvoj sociálních dovedností žáků v rámci primární prevence
6. květen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jiří Sixta
pracoviště: Náchod
5-01-2-09 Učíme (se) venku
17. květen 2021, 12:30 - 17:30 hodin 
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Náchod
5-01-2-10 Psychosomatika a psychické poruchy
21. květen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Michaela Peterková
pracoviště: Náchod
5-01-2-11 Nespecifické poruchy chování žáků
24. květen 2021, 9:00 - 14:00 hodin 
PaedDr. Zdeněk Martínek
pracoviště: Náchod
5-01-2-12 Specifické vývojové poruchy učení a chování - základní kurz
3. červen 2021, 8:00 - 17:00 hodin 
4. červen 2021, 8:00 - 17:00 hodin 
14. červen 2021, 8:00 - 17:00 hodin 
15. červen 2021, 8:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Ivana Goddefroy a PhDr. Petra Novotná
pracoviště: Náchod

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 4175455

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena