Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 7. duben 2020 @ 04:30 CEST
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
1-02-1-01 Matematická pregramotnost - vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
4. říjen 2018, 13:30 - 17:00 hodin 
11. říjen 2018, 13:30 - 17:00 hodin 
12. říjen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
RNDr. Hana Lišková a PaedDr. Iva Tomášková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-02 Prostorová a plastická tvorba
5. říjen 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Bc. Tereza Išová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-1-03
Individualizace vzdělávání v mateřské škole
10. říjen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
1. listopad 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
26. listopad 2018, 9:30 - 16:00 hodin 
8. leden 2019, 9:30 - 16:00 hodin 
24. leden 2019, 9:30 - 16:00 hodin 
Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-04 Pokusy v mateřské škole
18. říjen 2018, 8:30 - 15:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Šárka Gabrielová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-05 Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - přípravný kurz ke složení zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace
18. říjen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
24. říjen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
25. říjen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
6. listopad 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
14. listopad 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Ing. Eva Beránková, Mgr. Miroslava Dlabáčková, Mgr. Blanka Kadeřávková a Mgr. Petra Plašilová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-06 Základní typy reagování dítěte
11. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
PhDr. Jan Svoboda
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-07 Kouzlo příběhu v dětské józe
23. listopad 2018, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Bc. Tereza Dědková Sitárová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-08 Hudba v pohybu a pohyb v hudbě
5. listopad 2018, 8:30 - 12:00 hodin 
Lena Banszel Freyová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-09 Materiál, nástroje a polytechnická výchova
5. listopad 2018, 13:00 - 16:30 hodin  OBSAZENO
Lena Banszel Freyová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-10 Připravujeme besídku s dětmi - Muzikanti jdou
19. listopad 2018, 9:00 - 14:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Jana Venclová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-11 Neukázněné dítě v předškolním věku?
9. leden 2019, 9:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-12 Grafomotorika aneb Co potřebuje dítě pro rozvoj kresby a psaní
10. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Jiřina Bednářová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-13 Sociální rozvoj dětí v MŠ
17. leden 2019, 9:00 - 16:00 hodin 
PaedDr. Iva Tomášková
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-1-14
Moderní metody a přístupy v práci s dětmi v MŠ - NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE PŘILÁŠENÝM OZNÁMEN MAILEM.
31. leden 2019, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
2-02-1-01 Polytechnická výchova v MŠ aneb Tunely a mosty krátí vzdálenosti
17. říjen 2018, 8:30 - 15:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Šárka Gabrielová
pracoviště: Trutnov
2-02-1-02 Hodnocení a sebehodnocení dětí v MŠ
23. říjen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
2-02-1-03 Čtenářská pregramotnost - vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
28. listopad 2018, 9:30 - 16:30 hodin 
29. listopad 2018, 8:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Jana Venclová a Václava Tmejová
pracoviště: Trutnov
3-02-1-01 Metody aktivního učení v MŠ
24. září 2018, 9:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
Eva Šinkorová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-1-02 Jak rozvíjet předčtenářskou a předmatematickou gramotnost
2. říjen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
PaedDr. Iva Tomášková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-1-03 Papírování aneb Hrátky s papírem
6. prosinec 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Jana Venclová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-02-1-04
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ - ze zdravotních důvodů lektorky je program PŘESUNUT na jaro 2019 - NOVÉ termíny 22.3.2019 a 23.3.2019 !!!
26. říjen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
27. říjen 2018, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-1-05 Škádlení nebo šikana?
21. listopad 2018, 9:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-1-06 Vymýšlíme a tvoříme nové pomůcky pro řečovou výchovu
3. prosinec 2018, 12:30 - 17:00 hodin 
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-1-07 Dítě se specificky narušeným vývojem řeči - vývojová dysfázie
10. leden 2019, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Iva Doudová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
4-02-1-01 Projektové tvůrčí dílny v MŠ dle ročních období
2. říjen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Václava Tmejová
pracoviště: Jičín
4-02-1-02 Základy Hejného metody v předmatematické výchově
22. listopad 2018, 14:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Lenka Rybová
pracoviště: Jičín
4-02-1-03 Význam předškolního období pro rozvoj grafomotoriky dítěte
10. říjen 2018, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Stanislava Emmerlingová
pracoviště: Jičín
4-02-1-04 Emoce, komunikace a řeč těla v práci učitele MŠ
22. říjen 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Jičín
4-02-1-05 Hry v přípravě k matematice MŠ
31. říjen 2018, 9:00 - 13:30 hodin 
PhDr. Michaela Kaslová, CSc.
pracoviště: Jičín
4-02-1-06 Využití hry k podpoře přirozeného rozvoje řeči dětí
15. listopad 2018, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Jana Venclová
pracoviště: Jičín
4-02-1-07 Exkurze učitelů v MŠ
30. listopad 2018, 8:30 - 13:30 hodin  OBSAZENO
Zdena Erlebachová a kolektiv MŠ
pracoviště: Jičín
4-02-1-08 Cvičení s míčky
8. leden 2018, 8:30 - 12:30 hodin 
Kateřina Tomíčková
pracoviště: Jičín
4-02-1-09 Hry a cesty k matematické pregramotnosti /Objednávka ZŠ Dolní Bousov
29. - 30. říjen 2018, 8:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Šárka Gabrielová
pracoviště: Jičín
5-02-1-01 Příprava dětí pro vstup do 1. třídy
25. říjen 2018, 8:30 - 15:30 hodin 
Mgr. Iva Lüftnerová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-02-1-02
Učme děti zdravě zpívat
3. říjen 2018, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Kateřina Sluková
pracoviště: Náchod
5-02-1-03 Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence
22. říjen 2018, 9:00 - 16:00 hodin 
23. říjen 2018, 8:30 - 15:30 hodin 
24. říjen 2018, 8:30 - 15:30 hodin 
25. říjen 2018, 8:30 - 15:30 hodin 
26. říjen 2018, 8:30 - 15:30 hodin 
28. leden 2019, 8:30 - 13:30 hodin - závěrečné zkoušky 
Mgr. Iva Doudová, Mgr. Yveta Nemešová a Mgr. Eva Součková
pracoviště: Náchod
5-02-1-04 Aktivní výtvarné hračky
2. listopad 2018, 9:00 - 13:00 hodin 
Bc. Tereza Išová
pracoviště: Náchod
5-02-1-05 Rozvoj grafomotoriky v období přípravy na psaní
6. listopad 2018, 9:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Zuzana Pavelová
pracoviště: Náchod
5-02-1-06 Projektová činnost v MŠ
13. listopad 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
Eva Šinkorová
pracoviště: Náchod
5-02-1-07 Společné vzdělávání v mateřské škole
16. listopad 2018, 13:00 - 19:00 hodin 
17. listopad 2018, 8:00 - 17:00 hodin 
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Náchod
5-02-1-08 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v mateřské škole
28. listopad 2018, 9:00 - 14:30 hodin 
12. prosinec 2018, 13:00 - 17:00 hodin 
17. leden 2019, 12:30 -18:00 hodin 
24. leden 2019, 7:30 - 14:30 hodin 
Mgr. Dagmar Anschlagová, Mgr. Martina Černá a Mgr. Hana Otevřelová
pracoviště: Náchod
5-02-1-09 Kouzlo dotyku
25. leden 2019, 9:00 - 13:00 hodin  OBSAZENO
Alena Pulkrábková
pracoviště: Náchod
5-02-1-10 Jak vytvořit podnětné prostředí v mateřské škole/OBJEDNÁVKA
14. leden 2019, 9:00-15:00 hodin 
Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
5-02-1-11 Jak vytvořit podnětné prostředí v mateřské škole/OBJEDNÁVKA
15. leden 2019, 9:00-15:00 hodin 
Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
pracoviště: Náchod

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 3730707

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena