Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 10. červenec 2020 @ 02:41 CEST
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
1-02-2-01 Ranní cvičení v mateřské škole
28. únor 2020, 9:00 - 14:30 hodin  OBSAZENO
Hana Volfová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-2-02
Tvořivá dramatika - Přesun na 22. září 2020!
24. březen 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jana Venclová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-2-03
Jak inovovat školní vzdělávací program - Přesun na 8.10.2020!
26. březen 2020, 8:30 - 15:00 hodin 
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-2-04
Exkurze učitelů v MŠ
2. duben 2020, 8:00 - 13:00 hodin  OBSAZENO
Kateřina Věrtelářová a kolektiv MŠ
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-05 Rozvoj pregramotností v propojení s hudební výchovou
9. červen 2020, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
Eva Šinkorová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-2-06
Mateřská škola a rodina. Spolupráce nebo soupeření? - Přesun na 21.9.2020!
17. duben 2020, 9:00 - 14:30 hodin 
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-2-07
Pracujeme s předškolákem s ADHD - příklady, aktivity, situace - Přesun na 23.9.2020
5. květen 2020, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Kateřina Papoušková
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-2-08
Právní vědomí učitele MŠ - Přesun z 7.5. na 17.6.2020!
17. červen 2020, 9:30 - 15:00 hodin 
Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-2-09
Zážitkové zpívání a kreativní práce s hlasem - Přesun na 23.10.2020!
12. květen 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. et Mgr. Lenka Počtová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-2-10
Nesmí to bolet aneb Pravidla a rituály v praxi mateřské školy - Přesun na 17.9.2020!
14. květen 2020, 8:30 - 15:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Hanka Švejdová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-2-11
Já, ty, my spolu dohromady aneb Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy - Přesun na 18.9.2020!
15. květen 2020, 8:30 - 15:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Hanka Švejdová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-12 Význam předškolního období pro rozvoj grafomotoriky dítěte
10. červen 2020, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Stanislava Emmerlingová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-2-13
Aritmetika a geometrie v představách dětí předškolního věku - Přesun na 20.10.2020!
25. květen 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-2-14
Polytechnika v MŠ - objevování ve třídě i na zahradě - Přesun na 16.9.2020!
26. květen 2020, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Juliana Gardošová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-2-15
Exkurze v MŠ/PŘESUN NA ČERVEN 2021!
19. červen 2020, 8:30 - 14:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Dagmar Anschlagová a Petra Vojtíšková
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-2-16
Jak rozvíjet předčtenářskou a předmatematickou gramotnost - OBJEDNÁVKA - Přesun na 17.9.
7. duben 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
PaedDr. Iva Tomášková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-17 Jak na kooperativní činnosti v mateřské škole - OBJEDNÁVKA
5. březen 2020, 10:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-18 Jak na kooperativní činnosti v mateřské škole - OBJEDNÁVKA
9. březen 2020, 10:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-19 Individualizace předškolního vzdělávání - pedagogické hodnocení dítěte
22. červen 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-20 Individualizace předškolního vzdělávání - pedagogické hodnocení dítěte
23. červen 2020, 9:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
2-02-2-01
MA-KO-VICE aneb Manipulace, konstrukce a více práce pro ruce - PŘESUN NA LISTOPAD 2020
22. duben 2020, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Šárka Gabrielová
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-02-2-02
Projektová činnost v MŠ - PŘESUN NA 13. 10. 2020
4. květen 2020, 8:00 - 13:30 hodin 
Eva Šinkorová
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
2-02-2-03
Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ
27. květen 2020, 8:30 - 15:30 hodin 
PaedDr. Zdeněk Martínek
pracoviště: Trutnov
2-02-2-04 Jak rozvíjet předčtenářskou a předmatematickou gramotnost
2. červen 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
PaedDr. Iva Tomášková
pracoviště: Trutnov
3-02-2-01 Komunikační a psychické problémy dětí bez hranic
9. březen 2020, 9:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Jitka Nováková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-02-2-02
Využití hry k podpoře přirozeného rozvoje řeči dětí - PŘESUN NA TERMÍN 15. 10. 2020
26. březen 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jana Venclová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-02-2-03
Školní připravenost aneb Co by měl předškolák umět, aby ve škole obstál - PŘESUN NA TERMÍN BŘEZEN 2021
8. duben 2020, 9:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Petra Jendeková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-02-2-04
Etická výchova s pohybem - PŘESUN NA 15.9.2020
28. duben 2020, 9:30 - 13:30 hodin 
Marie Homolková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-02-2-05
Řeč těla. Neverbální komunikace
12. květen 2020, 9:30 - 14:00 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-2-06 Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte v pedagogické praxi II
27. květen 2020, 9:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
4-02-2-01 Předčtenářská gramotnost - práce s dětmi v MŠ
9. březen 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Václava Tmejová
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-02-2-02
Rozvoj pregramotnosti. Příběhy - otázky - písmena PŘESUN NA 24. 11. 2020
31. březen 2020, 9:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-02-2-03
Efektivní komunikace s dětmi - prostředek pro osobnostní a sociální rozvoj dětí v MŠ PŘESUN NA 19.11.2020
22. duben 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Ivana Šircová
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-02-2-04
Jak na kooperativní činnosti v mateřské škole PŘESUN NA 25. 11. 2020
6. květen 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
5-02-2-01
.Svět kolem nás aneb Jednoduché pokusy pro předškoláky/PŘESUN NA 9.10.2020!
20. březen 2020, 9:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Jana Česáková, Ph.D.
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-02-2-02
Jak na dílničku s Montessori pomůckami v MŠ
23. březen 2020, 9:00 - 13:00 hodin 
Daniela Zelenková
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-02-2-03
Hudební improvizace a kreativita jako nástroj osobnostního a sociálního rozvoje/PŘESUN NA 22.1.2021
24. březen 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. et Mgr. Lenka Počtová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
5-02-2-04 Logohrátky v mateřské škole/REALIZOVÁNO ON-LINE
7. duben 2020, 13:00 - 14:30 hodin a 15:30 - 17:00  OBSAZENO
Mgr. Martina Černá
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-02-2-05
Polytechnická výchova v MŠ aneb Tunely a mosty krátí vzdálenosti/PŘESUN NA 9.11.2020
23. duben 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Šárka Gabrielová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-02-2-06
Flautoškolka/PŘESUN NA 21.10.2020!
6. květen 2020, 11:30 - 15:30 hodin 
Hana Šťastná
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-02-2-07
Výtvarné činnosti pro nejmenší děti/PŘESUN NA 24.11,2020
12. květen 2020, 9:00 - 13:00 hodin 
PaedDr. Hana Vavřínová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-02-2-08
Náměty na chvilky angličtiny v MŠ/PŘESUN NA 4.11.2020
20. květen 2020, 13:00 - 17:00 hodin 
Dana Roušarová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-02-2-09
Kouzlo dotyku/PŘESUN NA 20.11.2020!
22. květen 2020, 9:00 - 13:00 hodin 
Alena Pulkrábková
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-02-2-10
Čtenářská pregramotnost - vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
29. květen 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D.
pracoviště: Náchod
5-02-2-11 Předmatematická gramotnost. Aktivity v mateřské škole
3. červen 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Václava Tmejová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-02-2-12
Hudební hrátky s předškoláky/PŘESUN NA ČERVEN 2021
5. červen 2020, 9:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Art. Ivana Kozánková Hlavoňová
pracoviště: Náchod

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 3863280

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena