Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 29. září 2020 @ 21:16 CEST
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
ZRUŠENO
1-02-1-01
Polytechnika v MŠ - objevování ve třídě i na zahradě
16. září 2020, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Juliana Gardošová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-02 Nesmí to bolet aneb Pravidla a rituály v praxi mateřské školy
17. září 2020, 8:30 - 15:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Hanka Švejdová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-03 Já, ty, my spolu dohromady aneb Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy
18. září 2020, 8:30 - 15:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Hanka Švejdová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-04 Mateřská škola a rodina. Spolupráce nebo soupeření
21. září 2020, 9:00 - 14:30 hodin 
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-1-05
Tvořivá dramatika
22. září 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jana Venclová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-06 Pracujeme s předškolákem s ADHD - příklady, aktivity, situace
23. září 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Kateřina Papoušková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-07 Jak inovovat školní vzdělávací program
8. říjen 2020, 8:30 - 15:00 hodin 
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-08 Fyziologický vývoj řeči předškolních dětí
16. říjen 2020, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Michaela Voldřichová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-09 Člověk a zvířata v netradičních výtvarných technikách
19. říjen 2020, 10:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Žaneta Křížová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-10 Aritmetika a geometrie v představách dětí předškolního věku
20. říjen 2020, 9:30 - 16:00 hodin 
doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-11 Zážitkové zpívání a kreativní práce s hlasem
23. říjen 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. et Mgr. Lenka Počtová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-12 Cvičení s míčky
3. listopad 2020, 9:00 - 13:00 hodin 
Kateřina Tomíčková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-13 Exkurze v MŠ aneb Den ve třídě Začít spolu
3. listopad 2020, 8:00 - 12:30 hodin  OBSAZENO
Bc. Alena Vavřinová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-14 Emoční a sociální vývoj a potřeby dítěte předškolního věku
4. listopad 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jiří Halda
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-15 Dramatické hry a činnosti v MŠ
13. listopad 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Michael Novotný
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-16 Exkurze učitelů v MŠ
23. listopad 2020, 8:00 - 13:00 hodin 
Kateřina Věrtelářová a kolektiv MŠ
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-17 Využití hudby v práci s dětmi se SVP
8. prosinec 2020, 9:00 - 16:00 hodin 
Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-18 Etická výchova
7. leden 2021, 9:00 - 14:00 hodin 
Eva Šinkorová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-19 Cvičení s využitím dětských výrobků
8. leden 2021, 9:00 - 14:30 hodin 
Hana Volfová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-20 Návštěva v MŠ - práce s věkově heterogenní skupinou
26. leden 2021, 8:00 - 12:30 hodin  OBSAZENO
Bc. Dana Dvořáková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-21 Pedagogická diagnostika pro přípravu cíleného předškolního vzdělávání - OBJEDNÁVKA
17. září 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-22 Individualizace předškolního vzdělávání - pedagogické hodnocení dítěte - OBJEDNÁVKA
4. listopad 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-23 Individualizace předškolního vzdělávání - pedagogické hodnocení dítěte - OBJEDNÁVKA
11. listopad 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-02-1-24 Právní vědomí učitele MŠ
7. říjen 2020, 9:30 - 15:00 hodin 
Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
2-02-1-01
Co má vědět rodič, než dá dítě do MŠ
21. září 2020, 9:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Karel Opravil
pracoviště: Trutnov
2-02-1-02 Projektová činnost v MŠ
13. říjen 2020, 8:00 - 13:30 hodin  OBSAZENO
Eva Šinkorová
pracoviště: Trutnov
2-02-1-03 Škádlení nebo šikana?
6. listopad 2020, 8:30 - 13:30 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Trutnov
2-02-1-04 MA-KO-VICE aneb Manipulace, konstrukce a více práce pro ruce
10. listopad 2020, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Šárka Gabrielová
pracoviště: Trutnov
2-02-1-05 Rozvíjení rozumových schopností dětí v mateřské škole
23. listopad 2020, 9:30 - 14:30 hodin 
PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
2-02-1-06 Sociální rozvoj dětí v MŠ
10. prosinec 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
PaedDr. Iva Tomášková
pracoviště: Trutnov
ZRUŠENO
3-02-1-01
Etická výchova s pohybem - ZRUŠENO LEKTORKOU
15. září 2020, 9:30 - 13:30 hodin 
Marie Homolková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-1-02 Úloha MŠ ve vývoji dítěte
10. září 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Jan Svoboda
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-1-03 Jak na kooperativní činnosti v mateřské škole
6. říjen 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-1-04 Využití hry k podpoře přirozeného rozvoje řeči dětí
15. říjen 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jana Venclová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-1-05 Moderní metody a přístupy v práci s dětmi v MŠ
19. listopad 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
4-02-1-01 Cvičení s míčky
13. říjen 2020, 9:00 - 13:00 hodin 
Kateřina Tomíčková
pracoviště: Jičín
4-02-1-02 Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ
19. říjen 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Dagmar Anschlagová
pracoviště: Jičín
4-02-1-03 Hledáme barvičku pro dnešní den
22. říjen 2020, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Šárka Gabrielová
pracoviště: Jičín
4-02-1-04 Ekologický program v MŠ
23. říjen 2020, 8:30 - 13:30 hodin 
Mgr. Vlasta Kaiserová
pracoviště: Jičín
4-02-1-05 Projektová pracovní dílna v MŠ - Vánoce
9. listopad 2020, 9:00 - 14:00 hodin 
Václava Tmejová
pracoviště: Jičín
4-02-1-06 Tvořivá dramatika
10. listopad 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jana Venclová
pracoviště: Jičín
4-02-1-07 Efektivní komunikace s dětmi - prostředek pro osobnostní a sociální rozvoj dětí v MŠ
19. listopad 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Ivana Šircová
pracoviště: Jičín
4-02-1-08 Rozvoj pregramotnosti. Příběhy - otázky - písmena
24. listopad 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
pracoviště: Jičín
4-02-1-09 Jak na kooperativní činnosti v mateřské škole
25. listopad 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
pracoviště: Jičín
5-02-1-01 Svět kolem nás aneb Jednoduché pokusy pro předškoláky
9. říjen 2020, 9:00 - 14:00 hodin 
PhDr. Jana Česáková, Ph.D.
pracoviště: Náchod
5-02-1-02 Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku
14. říjen 2020, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Pavlína Miltová
pracoviště: Náchod
5-02-1-03 Využití her v MŠ pro řečový vývoj dětí
15. říjen 2020, 9:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Pavlína Kulhavá
pracoviště: Náchod
5-02-1-04 Flautoškolka
21. říjen 2020, 11:30 - 15:30 hodin 
Hana Šťastná
pracoviště: Náchod
5-02-1-05 Náměty na chvilky angličtiny v MŠ
4. listopad 2020, 13:00 - 17:00 hodin 
Dana Roušarová
pracoviště: Náchod
5-02-1-06 Polytechnická výchova v MŠ aneb Tunely a mosty krátí vzdálenosti
9. listopad 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Šárka Gabrielová
pracoviště: Náchod
5-02-1-07 Kouzlo dotyku
20. listopad 2020, 9:00 - 13:00 hodin 
Alena Pulkrábková
pracoviště: Náchod
5-02-1-08 Výtvarné činnosti pro nejmenší děti
24. listopad 2020, 9:00 - 13:00 hodin 
PaedDr. Hana Vavřínová
pracoviště: Náchod
5-02-1-09 Pedagogická diagnostika pro přípravu cíleného předškolního vzdělávání
26. listopad 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
5-02-1-10 Jak si inovovat a vylepšit svůj ŠVP a TVP
3. prosinec 2020, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
5-02-1-11 Rozvoj pregramotností v propojení s hudební výchovou
19. leden 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Eva Šinkorová
pracoviště: Náchod
5-02-1-12 Hudební improvizace a kreativita jako nástroj osobnostního a sociálního rozvoje
22. leden 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. et Mgr. Lenka Počtová, Ph.D.
pracoviště: Náchod

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 3995550

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena