Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 20:54 CEST
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce
 Číslo 
akce
 Název akce  Lektor
1-02-2-01 Exkurze v MŠ aneb Den ve třídě Začít spolu - Pozor! Přeloženo z 2.3. na 8.6.2021!
8. červen 2021, 8:00 - 12:30 hodin 
Bc. Alena Vavřinová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-02 Cvičení s míčky ! 9.3. zrušeno, nový termín 14.5. 2021!
14. květen 2021, 9:00 - 13:00 hodin 
Kateřina Tomíčková
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-2-03
Polytechnika v MŠ - objevování ve třídě i na zahradě
30. březen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Juliana Gardošová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-2-04
Aritmetika a geometrie v představách dětí předškolního věku
7. duben 2021, 9:30 - 16:00 hodin 
doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-05 Rozumím, chci poznat, čtu aneb Čtenářská pregramotnost v praxi MŠ - ON-LINE FORMA
8. duben 2021, 8:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Hanka Švejdová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-2-06
Situační a prožitkové učení ve spontánních i řízených aktivitách
9. duben 2021, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Hanka Švejdová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-2-07
Člověk a zvířata v netradičních výtvarných technikách
12. duben 2021, 10:00 - 15:00 hodin 
Mgr. Žaneta Křížová
pracoviště: Hradec Králové
ZRUŠENO
1-02-2-08
Flautoškolka
14. duben 2021, 10:00 - 14:00 hodin 
Hana Šťastná
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-09 Dramatické hry a činnosti v MŠ
23. duben 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Michael Novotný
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-10 Hledáme barvičku pro dnešní den aneb Funkční plánování v MŠ - ON-LINE FORMA
27. duben 2021, 8:00 - 13:30 hodin 
Mgr. Šárka Gabrielová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-11 Duševní hygiena - péče o vztahy a prožívání
4. květen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Kateřina Papoušková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-12 Distanční formy vzdělávání u předškoláků
5. květen 2021, 10:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Ivana Hrubá
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-13 Inkluzivní vzdělávání pomocí hudby, výtvarného tvoření a pohybu
10. květen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Bc. Jiřina Oršlová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-14 Fyziologický vývoj řeči předškolních dětí
18. květen 2021, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Michaela Voldřichová
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-15 Moderní metody k rozvoji matematické pregramotnosti
19. květen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Zdenka Nováková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-16 Na větvi aneb Práce se dřevem v MŠ
28. květen 2021, 10:00 - 14:00 hodin 
Petra Žáková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-17 Exkurze v MŠ
18. červen 2021, 8:30 - 14:30 hodin  OBSAZENO
Mgr. Dagmar Anschlagová a Petra Vojtíšková
pracoviště: Hradec Králové
1-02-2-18 Jak rozvíjet předčtenářskou a předmatematickou gramotnost - OBJEDNÁVKA - ON-LINE FORMA
9. únor 2021, 8:00 - 15:30 hodin  OBSAZENO
PaedDr. Iva Tomášková
pracoviště: Hradec Králové
2-02-2-01 Projektová činnost v MŠ / POZOR, ZMĚNA TERMÍNU z 16.3. na 14.6.
14. červen 2021, 8:00 - 13:30 hodin 
Eva Šinkorová
pracoviště: Trutnov
2-02-2-02 MA-KO-VICE aneb Manipulace, konstrukce a více práce pro ruce - webinář / POZOR, ZMĚNA FORMY, POSUN ČASU
23. březen 2021, 8:30 - 16:00 hodin, ON-LINE 
Mgr. Šárka Gabrielová
pracoviště: Trutnov
2-02-2-03 Příprava dětí pro vstup do 1. třídy - webinář / POZOR, ZMĚNA FORMY, POSUN ČASU
31. březen 2021, 8:30 - 16:00 hodin, ON-LINE 
Mgr. Michaela Voldřichová
pracoviště: Trutnov
2-02-2-04 Přirozený rozvoj komunikace a řeči dítěte předškolního věku / POZOR, ZMĚNA TERMÍNU z 21.4. na 22.4. A FORMY
22. duben 2021, 8:00 - 15:30 hodin, ON-LINE 
Mgr. Lenka Theodora Ficová
pracoviště: Trutnov
2-02-2-05 Informace rodičům nejen před vstupem dítěte do MŠ - webinář
10. květen 2021, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Karel Opravil
pracoviště: Trutnov
2-02-2-06 Pedagogická činnost s nadanými předškoláky - webinář
17. květen 2021, 8:30 - 14:30 hodin 
PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
pracoviště: Trutnov
připravujeme Jak vytvořit podnětné učební prostředí v mateřské škole - webinář
0000,  
Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D., odborná asistentka, Pedagogická fakulta UHK
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-2-01 Škádlení nebo šikana? / PŘESUN / NOVÝ TERMÍN
27. květen 2021, 9:30 - 14:30 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-02-2-02
Počítač není psací stroj aneb Jak ho využívat efektivněji / PŘESUN / NOVÝ TERMÍN
9. duben 2021, 8:30 - 15:00 hodin 
Mgr. Eduard Hlávka
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-02-2-03
Školní připravenost aneb Co by měl předškolák umět, aby ve škole obstál / PŘESUN / NOVÝ TERMÍN 22. 10. 2021
17. březen 2021, 9:00 - 14:00 hodin 
Mgr. Petra Jendeková
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-2-04 Pedagogická diagnostika pro přípravu cíleného předškolního vzdělávání / ON-LINE FORMA
25. březen 2021, 8:00 - 15:30 hodin 
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
ZRUŠENO
3-02-2-05
Jak na spolupráci mateřské školy s rodiči
20. duben 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-2-06 Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ / ON-LINE
26. duben 2021, 8:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Šárka Gabrielová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-2-07 Využití hry k podpoře přirozeného rozvoje řeči dětí
12. květen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jana Venclová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-2-08 Pohyb dětí v MŠ zdravě i hravě
20. květen 2021, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Vanda Tláskalová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-2-09 Vybrané náměty pro stimulaci rozvoje řečových schopností v předškolním věku
8. červen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Monika Morávková a Mgr. Kateřina Krudencová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-2-10 Projektové tvůrčí dílny v MŠ dle ročních období
16. červen 2021, 9:00 - 14:00 hodin 
Václava Tmejová
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
3-02-2-11 Moderní metody a přístupy v práci s dětmi v MŠ / ON-LINE FORMA
22. březen 2021, 8:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou
4-02-2-01 Cvičení s míčky ! termín 16.2. zrušen, nový termín 12.5.2021!
12. květen 2021, 9:00 - 13:00 hodin 
Kateřina Tomíčková
pracoviště: Jičín
4-02-2-02 Projektová pracovní dílna v MŠ - Vánoce ! 22.2. Zrušeno, nový termín 17.5.2021!
17. květen 2021, 9:00 - 14:00 hodin 
Václava Tmejová
pracoviště: Jičín
4-02-2-03 Jak na kooperativní činnosti v mateřské škole !17.3. zrušeno, nový termín 31.5.2021!
31. květen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
pracoviště: Jičín
4-02-2-04 Efektivní komunikace s dětmi - prostředek pro osobnostní a sociální rozvoj dětí v MŠ ! zrušeno 23.3., nový termín 25.5.2021!
25. květen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Ivana Šircová
pracoviště: Jičín
4-02-2-05 Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ ! 8.4. zrušeno, nový termín 11.5.2021!
11. květen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Dagmar Anschlagová
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-02-2-06
Tvořivá dramatika
15. duben 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Jana Venclová
pracoviště: Jičín
ZRUŠENO
4-02-2-07
Rozvoj pregramotnosti. Příběhy - otázky - písmena
20. duben 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
pracoviště: Jičín
5-02-2-01 Pedagogická diagnostika školní zralosti/ON-LINE FORMA
18. únor 2021, 8:30 -10:00,10:30 - 12:00,12:30 - 14:00,14:30 -16: 
Mgr. Martina Švandová a Mgr. Simona Pekárková Ph.D.
pracoviště: Náchod
5-02-2-02 Možnosti a přístupy pedagoga MŠ k dětem mladším tří let/POZOR ZMĚNA TERMÍNU NA 18.5.2021!
18. květen 2021, 9:00 - 14:30 hodin 
Mgr. Svatava Vyhlídalová
pracoviště: Náchod
5-02-2-03 Prevence a řešení stresového chování u dětí s autismem/ON-LINE FORMA
2. březen 2021, 9:00 - 10:30 a 11:00 - 12:30 hodin  OBSAZENO
Linda Cecavová
pracoviště: Náchod
5-02-2-04 Jak si inovovat a vylepšit svůj ŠVP a TVP/ON-LINE FORMA
11. březen 2021, 8:30 - 16:00 hodin  OBSAZENO
Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
5-02-2-05 Výtvarné činnosti pro nejmenší děti/POZOR ZMĚNA TERMÍNU NA 17.6.2021!
17. červen 2021, 9:00 - 13:00 hodin 
PaedDr. Hana Vavřínová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-02-2-06
Logopedické chvilky v mateřské škole II
18. březen 2021, 9:00 - 13:00 hodin 
Mgr. Yveta Nemešová
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-02-2-07
Pokusy v mateřské škole
22. březen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
Mgr. Šárka Gabrielová
pracoviště: Náchod
5-02-2-08 Rozvoj pregramotnosti prostřednictvím pohádky/POZOR ZMĚNA TERMÍNU NA 11.6.2021!
11. červen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-02-2-09
Kouzlo dotyku/JE PŘELOŽENO NA 15.10.2021
9. duben 2021, 9:00 - 13:00 hodin 
Alena Pulkrábková
pracoviště: Náchod
ZRUŠENO
5-02-2-10
Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku/ON-LINE FORMA
13. duben 2021, 9:00 - 10:30 11:00 - 12:30 hodin 
Mgr. Pavlína Miltová
pracoviště: Náchod
5-02-2-11 Dítě se specificky narušeným vývojem řeči - vývojová dysfázie/ON-LINE FORMA
28. duben 2021, 9:00 - 10:30 11:00 - 12:30 hodin 
Mgr. Iva Doudová
pracoviště: Náchod
5-02-2-12 Metody aktivního učení v MŠ
3. květen 2021, 9:00 - 14:30 hodin 
Eva Šinkorová
pracoviště: Náchod
5-02-2-13 Jak na dílničku s Montessori pomůckami v MŠ
18. květen 2021, 9:00 - 13:00 hodin 
Daniela Zelenková
pracoviště: Náchod
5-02-2-14 Náměty na chvilky angličtiny v MŠ
26. květen 2021, 13:00 - 17:00 hodin 
Dana Roušarová
pracoviště: Náchod
5-02-2-15 Specifické požadavky na výchovu dětí předškolního věku se zrakovým postižením
21. červen 2021, 9:00 - 15:30 hodin 
PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
pracoviště: Náchod

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 4272050

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena