Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 12. červen 2021 @ 23:30 CEST
Přehled vzdělávacích akcí
  Školní rok   
  Obor  
  Název akce

Členění vzdělávacích akcí podle pracoviště

1Hradec Králové 2Trutnov
3Rychnov nad Kněžnou 4Jičín
5Náchod

Členění vzdělávacích akcí po oborech

00  Školský management
(Hradec - Trutnov - Rychnov n. Kněžnou - Jičín - Náchod)
01  Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl
(Hradec - Trutnov - Rychnov n. Kněžnou - Jičín - Náchod)
02  Mateřská škola
(Hradec - Trutnov - Rychnov n. Kněžnou - Jičín - Náchod)
03  Český jazyk a literatura
(Hradec - Trutnov - Rychnov n. Kněžnou - Jičín - Náchod)
04  Cizí jazyky a literatura
(Hradec - Trutnov - Rychnov n. Kněžnou - Jičín - Náchod)
05  Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda)
(Hradec - Trutnov - Rychnov n. Kněžnou - Jičín - Náchod)
06  Matematika, fyzika, přírodověda
(Hradec - Trutnov - Rychnov n. Kněžnou - Jičín - Náchod)
07  Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda
(Hradec - Trutnov - Rychnov n. Kněžnou - Jičín - Náchod)
08  Tělesná výchova
(Hradec - Trutnov - Rychnov n. Kněžnou - Jičín - Náchod)
09  Vzdělávací exkurze a pobyty
(Hradec - Trutnov - Rychnov n. Kněžnou - Jičín - Náchod)
10  Estetická výchova, umělecké školství
(Hradec - Trutnov - Rychnov n. Kněžnou - Jičín - Náchod)
11  Odborné předměty, odborné školství
(Hradec - Trutnov - Rychnov n. Kněžnou - Jičín - Náchod)
12  Informatika
(Hradec - Trutnov - Rychnov n. Kněžnou - Jičín - Náchod)
13  Výchova a vzdělávání mimo vyučování
(Hradec - Trutnov - Rychnov n. Kněžnou - Jičín - Náchod)
14  Ostatní
(Hradec - Trutnov - Rychnov n. Kněžnou - Jičín - Náchod)
0V  Výstavy
(Hradec - Trutnov - Rychnov n. Kněžnou - Jičín - Náchod)
15  Vzdělávací akce pro veřejnost
(Hradec - Trutnov - Rychnov n. Kněžnou - Jičín - Náchod)

Počet přístupů na stránku vzdělávacích akcí: 4356937

Copyright (c) 2005 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, všechna práva vyhrazena